Lokale Prosjekter

OBS! Lokalprosjektene er midlertidig deaktivert inntil de er gjennomgått, dette er for å tilpasse oss det nye personvernreglementet (GDPR).

Norgesprosjektet DNA rommer også lokale delprosjekter med egne oversikter over testede Y-DNA og mtDNA-linjer i hvert område. Inndelingen justeres etter antall testede linjer – resultater – i et område, og ellers naturlige skillelinjer.

Målsetning

 • å dekke hele landet, slik at lokale slektshistorielag kan finne aktuell informasjon om testede linjer i området
 • å vise regionale forskjeller innen Norge
 • vise verifiserte linjer gjennom oversikt over brødre- og søstersplitter
 • lage oversikt over ønskede tester i et område, med fokus på å verifisere gamle linjer
 • inkludere testresultater fra andre kilder, Geno 2.0, 23andMe og andre som ikke får overført eller ønsker re-teste hos FTDNA – send oss på epost
 • inkludere eldre, kjente «innflytterlinjer» fra andre land, med tilhørighet til området, som i NorwayDNA ligger utskilt i egen gruppe
 • få lokal fokus for å rekruttere og etablere grupper rundt om i landet som kan bidra og generere rekruttering/nye tester
 • gi bakgrunnsinformasjon om område, kilder, lenker, spesielle forhold

Hvordan bli med?

Prosjektet oppdateres manuelt av Norgesprosjektets administratorer. Slik kan du bli med:

 1. Test Y-DNA og/eller mtDNA hos FamilyTreeDNA
 2. Meld testen inn i Norway DNA Norgesprosjektet
 3. Pass på å ha informasjon om eldste kjente ane oppdatert og i prosjektets format med stedsnavn og fylkeskode
 4. Har du testet gjennom et annet selskap: Kontakt oss på epost og oppgi informasjon om hvor, resultat og anelinjer, så kan vi legge deg til
 5. Følg med på neste oppdatering – dato for seneste oppdatering legges under tabellene

Lokale delprosjekt – liste

Foreløpige lokalprosjekter – klikk på navn for å komme til side. Noen er under arbeid og såvidt påbegynt, andre under planlegging. Inndeling endres etter behov.

 

 • Norge fylker 3b

Comments are closed.