Sør-Østerdalen

Dette er eit delprosjekt under Noregsprosjektet DNA. Målet er å lage eit oversyn over mors- og farsliner i Sør-Østerdal.

Sør-Østerdal omfattar dei noverande kommunane Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendal og Engerdal. Frå gamalt har det vori mykje samrøre innanfor dette området.

Arbeidet er til stor del gjort av Sør-Østerdal Slektshistorielag (SØSHL).

Testa farsliner – Y-DNA

Kit Eldste kjende ane i farslinja Ved mottest: brødresplitt Haplogruppe SNPs
I1 L22+
237243 Strømme Børgersson Østerhaug c1628-1708 Elverum HED I1 DF29+, L22+
281936 Erik Iversen på S.Hårset c.1640-1721 Rendalen HED I1 DF29+, L22+
220540 Lars Andersen,1809-1895 Åmot HED I1 DF29+, L22+
237144 Nils Johansen Kynnberget c1716-1787, Elverum HED I1 DF29+, L22+
237271 Gunner Olsen Løvbekk 1806-1883 Elverum, HED I1 DF29+, L22+
220717 Jon Olsen Hagen, b. 1618 Elverum, HED I1 DF29+, L22+, L813+, CTS9346+
299229 Ole Jonsen Fiskvik, 1628-1673, Rendalen, HED I1 DF29+, L22+, P109+
237248 Amund Anderss. Ødegarden 1671-1722, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
312485 Nils Herstad, nemnt 1528, Elverum, HED Hans Hallvordsson Grytting, kring 1606, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
224145 Nils Herstad, nemnt 1528, Elverum, HED Gunnar Hallvordsson Grytting,c.1618, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
298081 Nils Herstad, nemnt 1528, Elverum, HED Hans Hallvordsson Grytting, kring 1606, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
237109 Gunner Bjørnsen Økset, c1622-78, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
266116 Ola Amunds. Nordre Ljømo b.c1600, Elverum HED I1 DF29+, L22+, P109+
248385 Ola Gudmundsen c1705-1754 Gravberget, Våler HED I1 DF29+, L22+, P109+
237521 Ola Embretsen Brenna, c1777-1865, Elverum, HED I1 DF29+, L22+, P109+
256349 Torstein Persson Ilsås, kring 1679-1743, Åmot, HED I1 DF29+, L22+, P109+
I1 Z58+
337969 Gjermund Halvorsen Hammersgard c1634 Trysil, HED Ola Gjermundsson Hammersgard,c1679-1756,Trysil HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
338117 Gjermund Halvorsen Hammersgard c1634 Trysil, HED Hallvord Gjermundsson Hammersgard, ca. 1680, Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
237122 Gjermund Halvorsen Hammersgard c1634 Trysil, HED Per Gjermundsson Hammersgard (1681-1741), Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
237254 Ola Hallsteinsson Strand, fødd kring 1640, Elverum, HED Embret Halstensen Strand c.1712-1758,Elverum,HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
208740 Ola Hallsteinsson Strand, fødd kring 1640, Elverum, HED Pål Hallsteinsson Strand, kring 1716-1752, Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
249780 Per Andersen Julusskverna c1737-1830, Elverum,HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
262306 Ola Eriksen Houm, c.1626 Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
249778 Helge Eriksen Smørvika, c1695-1781, Åmot, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+
237262 Nils Olsen Jordet (c1671-1742), Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+
237159 Embret Embretsen Tuven b c1660 Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+
266136 Gudmund Knutsson Kynberget c.1691-1760 Elverum HED Ola Olsson Kynnberget, 1763-1836, Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
262307 Gudmund Knutsson Kynberget c1691-1760 Elverum HED Gudmund Olsson Kynnberget, 1754-1799 Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
266121 Jo Olsen Løberg b c1685-1752 Trysil HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
281934 Tore Larsen Nordstu Møm b.1628, Rendalen, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
224144 Ola Murud, nemnt 1612, Elverum, HED Jørn Jørnsson Oppberget, c1695-1770 Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
N24359 Ola Murud, nemnt 1612, Elverum, HED Jon Jørnsen Oppberget, c. 1699-1773, Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
286372 Erik Embretsen Eltedalen, Trysil, 1722-1785, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
237519 Guttorm Larsson Hagan, nemnt 1625, Trysil, HED Jon Knutsen Østbyplass b1746, Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
237604 Guttorm Larsson Hagan, nemnt 1625, Trysil, HED Nils Knutsen Østbyplass, 1738-1810, Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
214875 Halvor Olsen Sætre c.1617-c.1700 Trysil, HED Per Persson Kolos, 1734-1804, Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
244860 Halvor Olsen Sætre c.1617-c.1700 Trysil, HED Hallvord Persson Kolos, 1752-1845, Trysil, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
272646 Engebret Glomstad, d. after 1640, Åmot, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302-
237266 Villum Olsson Rotberget, kring 1715-1775, Elverum, HED Jens Villumsson Rotberget 1752-1818, Elverum, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302+
220539 Villum Olsson Rotberget, kring 1715-1775, Elverum, HED Gunnar Villumsson Rotberget 1772-1853 Elverum HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302+
231003 Erik Tollevsson Sorknes, c. 1614, Åmot, HED I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+, L1302+
I2
262305 Jon Andersson Bekken, kring 1650-kring 1730, Elverum, HED Jon Persson Lykkja, 1775-1851, Elverum, HED I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS1977+
262310 Jon Andersson Bekken, kring 1650-kring 1730, Elverum, HED Per Persson Lykkja, 1783-1844, Elverum, HED I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS1977+
216700 Jon Andersson Bekken, kring 1650-kring 1730, Elverum, HED Anders Andersson Bekken, 1770-1848, Elverum, HED I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS1977+
216489 Jon Andersson Bekken, kring 1650-kring 1730, Elverum, HED Jon Andersson Bekken, c. 1759-1819, Elverum, HED I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS1977+
222893 August Myrvold, b. 1877, Elverum, HED I2 L460+, P37.2+
N
237118 Ola Mo, kring 1604 Elverum HED Isak Andersen Mo b1674 > Isak Isaksen Kvitsten 1837-1900 Trysil HED (fetter) N1c M178+, L708+, L392+, L550+
234674 Ola Mo, kring 1604 Elverum HED Isak Andersen Mo b1674 > Isak Isaksen Kvitsten 1837-1900 Trysil HED (fetter) N1c M178+, L708+, L392+, L550+
237517 Ola Mo, kring 1604 Elverum HED Ola Andersen Værlia c. 1680-1718 Elverum HED N1c M178+, L708+, L392+, L550+
267310 Ola Mo, kring 1604 Elverum HED Isak Andersen Mo b1674 > Anders Isaksen Kvitsten 1835-1930 Trysil HED N1c M178+, L708+, L392+, L550+
R1a
237235 Håkon Trondsen Østre Sætre c1621 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448- Z287- CTS4027-
234675 Hans Olsen Lindmoen, c1744-1828, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448- Z287- CTS4027-
216487 Halvor Hansen Hanstad, c1717-1793, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448- Z287- CTS4027-
R1a L448+
237555 Jens Hansson Vollen, nemnt 1729, Elverum, HED Halvor Hansen Vollen, 1765-1822, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448+
219219 Jens Hansson Vollen, nemnt 1729, Elverum, HED Hallsten Hansen Vollen, 1759-1808 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448+
237577 Syverin Iversen Mo 1849-1934, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ L448+ CTS4179+
R1a Z287+
237582 Anton Jensen Pram, 1840-1916, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+
235669 Per Eriksson Ljørdalen, kring 1604, Trysil, HED Per Persson Ljørdalen (Eriks),1634-1725,Trysil,HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
266120 Per Eriksson Ljørdalen, kring 1604, Trysil, HED Ola Persen Ljørdalen (Torgals),c.1648,Trysil, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
221924 Per Olsen Sørby, b. 1687, Trysil, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
219217 Jon Sørhus 1580-1660 Trysil HED Hallvard Olsson Sørhus, kring 1660, Trysil, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
230265 Jon Sørhus 1580-1660 Trysil HED Jon Olsson Sørhus, kring 1660-1734, Trysil, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
237165 Embret Embretsen Løvhaugen 1776-1870 Elverum HED Arne Embretsen Løvhaugen 1814-96, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
268581 Embret Embretsen Løvhaugen 1776-1870 Elverum HED Ola Embretsson Løvhaugen, 1820-1910, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
300370 Ole Bjørnsen b1648 Østre Nes Trysil, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
262308 Gudbrand Østre Berger, kring 1611, Elverum, HED Gunnar Larsen Lindenga 1784-1832, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
220541 Gudbrand Østre Berger, kring 1611, Elverum, HED Enok Larsen Lindenga, 1781-1826, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401- CTS8277-
216488 Tore Søberg, nemnd 1612 Elverum HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
237574 Jon Olsen Kalvadet, ca 1745-1805, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
237518 Hans Olsson Tuven, c. 1758, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
237523 Embret Kristensson Finstad, kring 1645, Elverum, HED Halvor Kristensen Finstad c1716-83 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
219216 Embret Kristensson Finstad, kring 1645, Elverum, HED Embret Kristensen Finstad c1703-82 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
224142 Embret Kristensson Finstad, kring 1645, Elverum, HED Halvor Kristensen Finstad c1716-83 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
244863 Embret Kristensson Finstad, kring 1645, Elverum, HED Halvor Kristensen Finstad c1716-83 Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
199357 Embret Kristensson Finstad, kring 1645, Elverum, HED Emil O. Uthus, 1877-1972, Elverum, HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
281935 Helge Alme, nemnt 1566 Åmot HED Hallvord Persson Alme c. 1691-1757 Åmot HED (tremenning) R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
206458 Helge Alme, nemnt 1566 Åmot HED Hallvord Persson Alme c. 1691-1757 Åmot HED (brør-søner) R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
214208 Helge Alme, nemnt 1566 Åmot HED Hallvord Persson Alme c. 1691-1757 Åmot HED (brør-søner) R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
237013 Helge Alme, nemnt 1566 Åmot HED Hallvord Persson Alme c. 1691-1757 Åmot HED (brør-søner) R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
216359 Helge Alme, nemnt 1566 Åmot HED Helge Persson Alme ca. 1674-1757 Åmot HED R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
R1b M269+
233836 Lars Kjellsson Sø-Åset b c1584 Åmot HED R1b M269+
234676 Anders Andersson Tuven b c1673 Elverum HED R1b M269+
262309 Lars Halvorsen Rostad b.1764 Elverum HED R1b M269+
R1b P312+
220415 Løytnant Ole Løgting c1722-1768, Elverum HED R1b M269+, P312+, U152+
R1b U106
N80791 Hans Hansson Skjefstad b c1649 Elverum HED R1b M269+, U106+

Testa morsliner – mtDNA

Kit Eldste kjende ane i morsline Søstersplitt Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
H
220717 Kari Olsdatter Nymoen b1764 Elverum HED, NO H T16093Y, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T
249288 Ragnhild N Mykleby c1650 Stor-Elvdal HED, NO H A16129G, A16177G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 356.1C, 573.1C, 573.2C
H1
316036 Ingeborg Jensdtr 1764-1835 Åmot HED, NO H1-T152C! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
253247 Abelone Olsd Tuven c1721-1763 Elverum HED, NO H1a1 A16129G, A16162G, T16172C, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
259827 Ingeborg Embretsdt Vålstua c1725-c.1760 Åmot HED H1b1 A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
236832 Marit Olsd Ljørdalen (Eriks) b c1680 Trysil HED, NO H1bk A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
295453 Kari Nilsdt Kynnberget b c1717 Elverum HED NO H1bk A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
H3
N72214 Mali Tollefsdtr Sylli 1727-85 Rendalen HED NO H3a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16239g, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
H4
281935 Anne Arnesdotter Sætre c1716-1789 Elverum HED, NO H4a1a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195Y, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
237564 Anne Olsdatter Hole b c1670 Åmot HED, NO H4a1a1 T16126Y, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
H5
N104389 Berte Guttormsd Ljømo 1686-1763 Elverum HED, NO H5a1g1a A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, A444G, C456T, 315.1C
H11
305794 Kirsti Olsd Houm b.1698 Hernes, Elverum HED, NO H11a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16293G, C16519T G73A, C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
J
253248 Marit Olsdt Flobakken c1709-1790 Elverum HED, NO J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, C16519T
253246 Gullu Knutsd Ø Berger c1701-1774 Elverum HED, NO J1c3b C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
237122 Guri Amundsdtr Løken b bef1640 Elverum HED, NO J1c4 C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C152T, G185A, A188G, C195T, T199C, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
K
237534 Anne Olsdtr Nødsel b1782-1857 Elverum HED, NO K1a2c T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, A16241G, C16261T, T16278C G54t, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
T1
N92580 Kari Halvorsd Eltedalen b1702 Trysil HED, NO T1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
249862 Marit Olsd Rød c1697-1780 Åmot/Elverum HED, NO Maria Ottarsdatter Storbekk 1790-1851 Elverum HED T1a1i T16075Y, T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
249882 Marit Olsd Rød c1697-1780 Åmot/Elverum HED, NO  Sille Ottersdtr Storbekk b782 Elverum HED, NO T1a1i T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
235669 Marte Jonsd Ljørdalen 1692-1763 Trysil HED, NO T1a3 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, C280T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
U2
N1971  Kersti Olsdatter Leiret b1763 Elverum HED, NO U2 A16051G, A16129c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C146T, C195T, T217C, A247G, C340T, A508G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
217995 Siri Olsd Nordre Leiret b1719 Elverum HED, NO U2e1a1 A16051G, A16129c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C146T, C195T, T217C, A247G, C340T, A508G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
U5
237159 Siri Eriksdatter Ljømo b c1650 Elverum HED, NO U5 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16259T, C16270T, C16311T, T16362C, C16519T, G16526A
311459 Anne Olsd S Eltdalen b c1710 Trysil HED, NO U5a1b1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16291T, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
244698 Ragnhild Andersdatter Andraa (år?) Ytre Rendal HED, NO U5a1d2a A16129G, G16145A, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16311T, A16399G C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
23andMe Marte Gregersdt Raatikainen b c1732 Elverum HED U5b1b1a T16144C
N67259 Kari Johnsdtr b1778 Jømna, Elverum HED, NO U5b1e1 T16093C, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16465T, C16519T C146T, C150T, C195T, A247G, 315.1C

 

Comments are closed