Oppland

Lokalprosjekt for Oppland fylke er delt opp i flere regioner.

Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Ubekreftede informasjoner sier at fylket faktisk var landets mest befolkede på slutten av 1800-tallet, men at migrering til spesielt Oslo-området og stor emigrasjon særlig til Amerika gjorde at befolkningen sank ut på 1900-tallet. (fra Wikipedia)

Fylket består tradisjonelt av to dalfører og tre landskap, og prosjektinndelingen følger de gamle fogderigrensene:

Gudbrandsdal – Nordre Gudbrandsdal: Skjåk, Lesja, Dovre, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron  og Søndre Gudbrandsdal: Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Lillehammer

Valdres – Vang, Vestre Slidre. Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal

Land – Nordre Land, Søndre Land (plassert sammen med Hadeland)

Hadeland – Jevnaker, Lunner, Gran

Toten – Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik

 

 

Comments are closed