Oslo-Akershus

Lokalprosjekt med linjer fra Oslo og Akershus.

Foreløpig samlet i en deloversikt kalt «Aker«:

  • Follo
  • Kristiania
  • Aker
  • Asker og Bærum
  • Nedre Romerike

Øvre Romerike – eget delprosjekt med blant annet Eidsvoll, der kirkebøkene brant og mange slektsforskere sliter med å komme videre

 

Comments are closed