Øvre Romerike

Dette er eit delprosjekt under Noregsprosjektet DNA, som tek mål av seg til å sjå på både farsliner (Y-DNA) og morsliner (mtDNA) innanfor for Øvre Romerike. Frå gamalt har Øvre Romerike vori eit sorenskrivarembete og det var mykje samrøre og skyldskap innanfor dette området.

Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker

Dei fleste testane er frå Eidsvoll, og det er óg kjerneområdet for dette prosjektet. Kjeldestoda i Eidsvoll stend i ei særstilling ettersom mellom anna kyrkjebøkene heilt attende til 1688 gjekk opp i logane natta åt 9. januar 1877.

DNA-testing og med det meir kunnskap om fars- og morsliner, men óg autosomale testar (FamilyFinder), er difor særleg viktig i dette området.

Sponse ein test?

Om du er interessert i å bidra til at vi får testa bestemte linjer i området kan dette gjerast via Noregsprosjektet gjennom denne lenka.

Merk beløp med anten Eidsvoll, Romerike, eller namn på stamfar i linja der test trengs. Vil du bidra til vidare testing for eksisterande kit, skriv opp kitnummer, og gjeld beløpet ei bestemd haplogruppe, skriv SNP eller namn på haplogruppa.

Testa farsliner – Y-DNA

Der mottest er nemd viser det til at fleire i same farsline er testa.

Kit Eldste kjende ane Ved mottest: brødresplitt Haplogruppe
E
236805 Gudbrand Olsson Pålsbråtan Senor Martin Troberg, 1899-1960, Eidsvoll, AKR E-V13+, V36+ (CTS9320 )
236795 Gudbrand Olsson Pålsbråtan Halvor Troberg,1897-1974, Eidsvoll, AKR E-V13+, V36+ (CTS9320 )
223213 Mikkel Sunnold, fødd kring 1575, Eidsvoll AKR Lars Amundsson Sunnold c1792-1851, Eidsvoll, AKR E-V13+, V36+, CTS9320+, S26015+, Z17264+
297098 Mikkel Sunnold, fødd kring 1575, Eidsvoll AKR Gudbrand Amundsson Sunnold c1795-1886 Eidsvoll,AKR E-V13+, V36+, CTS9320+, S26015+, Z17264+
I1
311758 Amund Eivensson Vestre Auli, 1659-1735, Nes, AKR I1 DF29+ probable, (DF29, L22, Z58, Z63 )
255021 Tørris Olsson Vøyenbråtan,c.1694-1740, Nes, AKR I1 DF29+ probable, (DF29, L22, Z58, Z63 possible)
236802 Jon Olsson Åseie, c.1750-1827, Eidsvoll, AKR I1 DF29+, CTS6364-, Z58-, Z63-, PF49-
I1-L22
311469 Ola Olsson Nordstun Lynes,c.1766-1847,Eidsvoll,AKR I1 DF29+, L22+ probable
236818 Alv Olsson Dokknes, fødd kring 1612, Eidsvoll, AKR Hans Alvsson Dokknes, c.1655, Eidsvoll, AKR I1 DF29+, L22+, L205-, L300-, P109-, Z74-
220429 Alv Olsson Dokknes, fødd kring 1612, Eidsvoll, AKR Ola Alvsson Dokknes, d. 1685, Eidsvoll, AKR I1 DF29+, L22+, L205-, L300-, P109-, Z74-
278012 Lars Evensen Holseter,c.1766-1825 Eidsvoll, AKR I1 DF29+, L22+, L287+, L258+ (L296 and CTS2242)
I1-Z58
204135 Amund Kristoffers Hønsedal c1666 Vormsund, AKR I1 DF29+, Z58+ (Z59 or Z138)
350875 Kornelius Larsen Fenstad, ca. 1668, Nes, AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, CTS8647-
229688 Anders Amundsen Iversbråtan c1784-1850 Eidsvoll AKR  Andreas Andersen Iversbråtan,1820-92, Eidsvoll AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z140+/Z141+, L338+ (PF1793)
249307 Anders Amundsen Iversbråtan c1784-1850 Eidsvoll AKR  Hans J. Andersen Iversbråtan,1838-66, Eidsvoll AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z140+/Z141+, L338+ (PF1793)
337965 Gulbrand Jonsen Graslia, 1817-1876, Eidsvoll, AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
249306 Svein Hallvardsson Tynsåkåa,1788-1860,Eidsvoll,AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+ (L1301)
311467 Ola Nilsson Åsroa-Jøndal,c.1755-1809,Eidsvoll,AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+ (L1302)
210534 Ola Nilsson Nedgarden Olvi c.1643-, Eidsvoll, AKR I1 DF29+, Z58+, Z59+, Z60+, Z73+, L1301+ (L1302)
I2
246104 Hans Eriksen Bjørnstad, ca. 1645, Fegring, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801, Z183, CTS1977
124358 Jokum Håkensen b 1695? Eidsvoll, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
206773 Nils Henriksen, ca 1605 – 1680, Eidsvoll, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
N95564 Lars Almlia, 1604, Hurdal, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
264620 Hallvard Hallvardsson Jonsbråtan,1734-Eidsvoll AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
259626 Nils Henriksen, ca 1605 – 1680, Eidsvoll, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
249305 Kristian Pålsson Kristians,1757-1838, Eidsvoll AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
194590 Ola Trulsson Sø-Eik,c.1612, Nannestad, AKR I2 L460+, L35+, M223+, Z161+, L801+, Z183+, CTS6433+
Q
256361 Jens Kristensson Røysistua, 1803-38, Eidsvoll, AKR Q1a M242+, L56+, F1161+/L940+, L527+
268770 Lars Larsen Smedstadhammeren1809-83 Eidsvoll AKR Q1a M242+, L56+, F1161+/L940+, L527+
310511 Hallvard Jonsson Ø.Elstad c1650-96 Eidsvoll AKR Q1a M242+, L56+, L53+, L804+
R1a
311460 Ola Gudbrandsson,N.Låveggstua,c1766-1851, Nes, AKR R1a M417+ 37 STR markers only
311465 Ola Olsson Nord-Brøstad,c.1773-1841, Eidsvoll, AKR R1a M417+ 37 STR markers only
R1a M417+ CTS4385+ L664+
337966 Oddvar Jansen, 1926-2004, Eidsvoll, AKR R1a M417+ CTS4385+ L664+
R1a M417+ Z284+ L448+
249779 Sjurd Håvardsson Dølistua, c1706-80, Nannestad AKR R1a M417+ Z284+ L448+
219384 Frode Torstensson Maura, m.1591, Nannestad, AKR R1a M417+ Z284+ L448+ CTS4179+ YP386+ YP384+
225852 Abraham Aslesen Låvegg, c1646-1704, Nannestad AKR  far/sønn R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8277+ CTS8746 probable
216528 Abraham Aslesen Låvegg, c1646-1704, Nannestad AKR  far/sønn R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8277+ CTS8746 probable
236829 Gunnar Kristensson Tomter, c.1610, Nes, AKR R1a M417+ Z284+ Z287+ CTS8401+ Z281+
269023 Ole Johannessen Trasopp, 1825-1905, Eidsvoll, AKR R1a M417+ Z284+ Z287+ YP401+
R1b M269+
225853 Tosten Knutsson Låke, ca.1604, Nannestad, AKR R1b M269+, L23+ (U106- P312-)
235632 Kristoffer Ingelsrud, c. 1585-1655, Nannestad, AKR R1b M269+, L23+ P312- (U106 not tested)
R1b M269+, P312+
311457 Lars Mikkelsson Sø-Brøstad,c.1630-89,Eidsvoll, AKR R-M269
256348 Lars Jakobsson Sø-Berger,c.1780-1837 Eidsvoll AKR R-M269
269130 Gullik Hetteby, b. ca. 1613, Ullensaker, AKR R-M269
269027 Jon Olsson Byrud, c.1690-1763, Eidsvoll, AKR R-M269
243221 Ole Nilsen Ljødalseie1770-1843 Eidsvoll, AKR R1b M269+, P312 probable
220430 Guttorm Gjøding, fødd kring 1645, Hurdal, AKR Embret Guttormsson Østerud,c1742-1814, Hurdal, AKR R1b M269+, P312+, L21+, DF13+, DF21+, S971+, S3862+, S956+, S953+
337962 Guttorm Gjøding, fødd kring 1645, Hurdal, AKR Kristen Guttormsson Østerud, 1749-, Hurdal, AKR R1b M269+, P312+, L21+, DF13+, DF21+, S971+, S3862+, S956+, S953+
337963 Guttorm Gjøding, fødd kring 1645, Hurdal, AKR Kristen Guttormsson Østerud, 1749-, Hurdal, AKR R1b M269+, P312+, L21+, DF13+, DF21+, S971+, S3862+, S956+, S953+
342420 Guttorm Gjøding, fødd kring 1645, Hurdal, AKR Kristen Guttormsson Østerud, 1749-, Hurdal, AKR R1b M269+, P312+, L21+, DF13+, DF21+, S971+, S3862+, S956+, S953+
328342 Guttorm Gjøding, fødd kring 1645, Hurdal, AKR Kristen Guttormsson Østerud, 1749-, Hurdal, AKR R1b M269+, P312+, L21+, DF13+, DF21+, S971+, S3862+, S956+, S953+
R1b M269+, U106+
303292 Tarald Rasmusson V. Jøndal,c.1615-, Eidsvoll, AKR R1b M269+, U106+
236836 Knut Jensson Hjeraeie, c.1795-1831 Eidsvoll, AKR R1b M269+, U106+, Z18+, Z14+, Z372+
237580 Lars Olsen Oppsalenga, c1790-1844, Eidsvoll, AKR R1b M269+, U106+, Z381+, L48+ (Z2 or Z326 )

 Testa morsliner – mtDNA

Kit Number Eldste kjende ane Søstersplitt Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
H – vidare testing trengs
204135 Karen Hermansdt b1757 Nes, AKR, NO H A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152Y, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
337978 Anne Kristensd Kråkvål c1792-1865 Eidsvoll AKR NO H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C, T16362C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
H16
292047 Margarethe Nilsdt Flesvig b1762 Feiring AKR NO H16 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
337968 Mari Nilsd A.Brosshaug c1772-1836, Fegring AKR NO H16 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
H1b1
283311 Mari Olsd Nord-Oppsal c.1740-85 Eidsvoll, AKR. NO H1b1-T16362C A16129G, C16184Y, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C, T16362C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
311455 Mari Gudbrandsd. Må c1739-1831 Eidsvoll AKR, NO H1b1-T16362C A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C, T16362C G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
H2a2
311762 Dorte Olsd. Skarning 1639-1711 Nes, AKR, NO H2a2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16295T, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, G263A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
303662 MinaJustine Kristiansd Sibilrud ? Hurdal AKR, NO H2a2a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, G263A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
H3a1
303292 Marte Jonsd. V.Stenshol b c1739 Eidsvoll AKR, NO H3a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16239g, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A234R, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
249306 Mari Knutsd. S.Sandum c.1712-81 Gjerdrum AKR, NO H3a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16239g, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
H49
209654 Mari Jensdotter Storbråtan 1733- Eidsvoll AKR, NO mor/barn H G16042t, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C198T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
219778 Mari Jensdotter Storbråtan 1733- Eidsvoll AKR, NO mor/barn H49 G16042t, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C198T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
 320355 Karen A Engebretsd Ellingsrud 1818-1895 Nes AKR, NO H49 G16042t, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C198T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
H4a1a1
311471 Karen Davidsd Grandalen 1825-1904,Eidsvoll AKR NO H4a1a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
206877 Berte Kristoffersd b1818 Næs, Romerike AKR, NO H4a1a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
H6a1a4
22319 Berte M Hendriksd Holseter 1805-75 Eidsvoll AKR NO søsken H6a1a4 A16129G, C16148T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
24811 Berte M Hendriksd Holseter 1805-75 Eidsvoll AKR NO søsken H6a1a4 A16129G, C16148T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
H7
311462 Malene Embretsdt Jonsbråtan b c1743 Eidsvoll AKR NO H7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
311462 Anne Hansd. Åsbråtan c1795-1849, Eidsvoll AKR NO H7b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
K1
216490 Marthe Oline Nilsdt Velo 1835-1903 Hurdal AKR, NO K1a4a1a2a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, C16245T, T16278C C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 573.1C, 573.2C
K2
256356 Mari Larsd Iversbråtan c.1794-1869 Eidsvoll AKR NO K2a4 T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C195T, A247G, A248G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
T1
N77135 Anne Haraldsdatter 1714-1768 Nannestad AKR NO T1a3 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, C280T, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
T2b
214208 Anne Jensdtr Kommesrud c.1754-1840 Eidsvoll, AKR,NO T2b T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
311472 Katrine Gudbrandsd Smedstad 1761- Eidsvoll AKR NO T2b T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
216754 MinaPauline Bertelsd Nordgardn b1869 Hurdal AKR,NO T2b-C150T T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, T321C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
T2b2b
237580 Karen Andrea Gudbrandsdatter 1839-1930 Nes AKR T2b2b T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
T2c
311461 Anne K Hansd.Nordgarden Ås1814-91 Eidsvoll AKR NO T2c2 T16126Y, A16129G, C16168T, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16292T, C16294T, C16311T C152T, C195T, A214R, A247G, T279C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
T2e
350118 Marte Jensd Graslia b. c1751 Eidsvoll AKR, NO T2e1 T16126C, A16129G, G16153A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C41T, C146T, C150T, C152T, C194T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
T2f
322934 Magnhil Jørnsdtr b1782 Hurdal, AKR, NO T2f1a T16126C, A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16298C, C16311T C146T, C152T, A247G, 315.1C
U5a1
233887 Berthe Nielsdatter b1751 Nes, Romerike AKR, NO U5a1 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
U5a1d2a
226187 Mari Torgjersdotter Hogset c1615 Nes, AKR, NO U5a1d2a T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, C16311T, A16399G, C16519T C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C
U5b1b2
265566 Kari Nilsdtr Håkelia d1769 Ullensaker, AKR, NO U5b1b2 A16129G, T16187C, C16192T, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, T217C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 573.1C, 573.2C
U5b1e1
236836 Kari Persd.Dokkeneie 1801-1885 Eidsvoll AKR, NO U5b1e1 A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16465T, C16519T C146T, C150T, C195T, A247G, 315.1C, 315.2C
U5b2c2
258856 Anne Taraldsd Fremmingstun 1801-79 Eidsvoll AKR NO U5b2c2 A16129G, T16187C, C16189T, C16192T, T16223C, G16230A, T16249C, C16270T, T16278C, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
V1a1
248435 Marthe Olsdtr b c1788-1859 Eidsvoll AKR, NO V1a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
X2m
256363 Maria Kristensd Fremminstun c1808-52 Eidsvoll AKR NO X2m A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, G16274A, C16311T G143A, C146T, G225A, T226C, A247G, G513A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
Z1a1a
337964 Berte Jakobsd N Bjørke c1641-1731 Nannestad AKR, NO Z1a1a C16185T, T16187C, C16189T, T16224C, G16230A, C16260T, T16278C, T16298C, C16311T C146T, C151T, C195T, A247G, A249d, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
325215 Kari Jakobsd Kopperud 1790-1874 Nannestad AKR, NO Z1a1a C16185T, T16187C, C16189T, T16224C, G16230A, C16260T, T16278C, T16298C, C16311T C146T, C151T, C195T, A247G, A249d, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C

Meir informasjon kjem.

 

 

 

Comments are closed