Finnmark

Finnmarksprosjektet er et delprosjekt under Norgesprosjektet DNA. Det er tenkt blant annet å være en database for å kontrollere linjene vi har funnet gjennom tradisjonell slektsgransking. Vi ønsker anvende DNA som metode til å finne ut av kjente slektslektslinjer og til kanskje å oppklare usikre linjer i området.

Finnmark har noen av de eldste bosetningen i landet, det er funnet funn fra den såkalte Komsakulturen langt tilbake i tid, ca, 8000-2500 f.Kr. Befolkningen har hatt mye kontakt med Nord-Sverige, Finnland og Russland, og samer, kvener og norske har flytt over i hverandre. Den samiske befolkningen regnes for å ha vært her siden ca 2000 f.Kr. Mange i fylket har samisk og/eller kvensk opprinnelse, og i perioder har det også vært folkevandringer sørfra i Norge. Første del av navnet, finn er ensbetydende med «samer», siste del mark i betydning skog.

Det samiske språket har sin opprinnelse i den uralsk språkgruppen, samme gruppe som ungarsk, finsk og estisk (Estland) og noen mindre språk som snakkes i Russland (Erzya, Moksha, Mari, Udmurt og Komi), og navnet kommer fra Fjellkjeden Uralfjellene, i Vest-Russland. Språkgruppen omtales også som «Den finsk-Urgiske språkgruppen».

Når det gjelder mtDNA for den samiske befolkningen, viser nyere forskning at den i stor grad domineres av haplogruppene U5b (U5b1b1) og V. Disse gruppene finnes også i moderate mengder ellers i Europa, fra Iberia til Uralfjellene. Over 98% av det samiske mtDNA består av disse 3, mens den øvrige delen utgjør H, D5 og Z.

Som en kuriositet kan vi nevne at  vi finner bærere av U5b1b1 og V også blandt Nord-vestafrikanske berbere, og at disse to haplogruppene opprinnelig stammer fra nomadiske jegere/samlere i området Nord-Spania og sørøstlige Frankrike (Franco-Cantabrianske region).

Haplogruppe U er anslått å være ca. 50 000 år gammel, og oppsto ca. 15 000 år etter at det moderne mennesket utvandret fra Afrika. Den delte seg i 9 undergrupper (U1-U9) som har spredt seg ut over Europa, Asia og Afrika. U5 beregnes å være ca. 30 000 år gammel og finnes stort sett i hos folk med Europeiske aner.

Den samiske befolkningen i sør-Norge og sør-Sverige har andre haplogrupper enn de i nord, og likner mer på den øvrige Europeiske befolkningen.

(kilde: FamilyTreeDNA, ISOGG Wiki, Wikipedia, Eupedia)

Sponse en test?

Om du er interessert i å bidra til at vi får testet bestemte linjer i Finnmark kan dette gjøres via Norgesprosjektet gjennom denne lenken. Merk beløpet med enten Finnmark, eller navn på stamfar i linja man ønsker test fra. Vil man bidra til videre testing for eksisterende kit, skriv opp kitnummer, og gjelder beløpet en bestemt haplogruppe, noter SNP eller haplogruppens navn.

Testede morslinjer – mtDNA

Se også oversikten over alle mt-resultater for Norgesprosjektet.

Kit Eldste ane i rett morslinje Søstersplit Haplogruppe HVR1 Mutations HVR2 Mutations
H
N85658 Valborg Nielsd b 1732 Alta FIN NO/FI H11a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, A16293G, C16519T G73A, C152T, A235G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
462124 Kirsten Klausd Andersen b 1707-1781 Alta FNM NO H1f1 A16051G, T16093C, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N48900 Elen Olsd bbetwen b 1750-1770 Vadsø FIN NO H1h2 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N1
N117672 Katrina Rød Larsen b 1864 – 1925 FNM NO N1b1 A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16390A C146T, C195T, A247G, 315.1C
T1
114394 Ingeborg Jetmundsd b c 1716 Vadsø FIN NO T1a1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
248513 Ingeborg Jetmundsd b 1717-1792 Vadsø FNM NO T1a1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
T2
130937 Anna-Greta Beddari b 1878 Sør-Varanger FNM NO T2b7a1 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16257d, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
U5
205684 Sara Olofsdotter b 1719 Kautokeino FNM NO U5 A16129G, T16144C, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T
178996 HannaElise Jeremiass Øfeldt 1861 Hammerfest FNM NO U5b1b1a A16129G, T16144C, C16148T, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N15819 Margreta Persd b 1714 Jompan Kautokeino FNM NO U5b1b1a A16129G, T16144C, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
373389 Magna Johansen b 1912 Tappeluft FNM NO U5b1b1a A16129G, T16144C, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
443576 Stina Henrikka Johannesd b 1836 Alta FNM NO U5b1b1a1a A16129G, T16144C, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16301T, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
V
89533 Elen Andersdt Siri b 1814 Stånga Kirkenes FNM NO V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T
272172 Inger Klemetsd bc 1810 FNM NO V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N99251 EllenBerntine Kristoffersen Wagelid Honningsv FNM V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
W
N91027 Ella Matilda Jørgenson b 10 Jul 1886-1967 Norway W A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16292T, C16311T

Comments are closed