X mt-haplogruppe

mt-haplogruppe X er en sjelden dattergruppe av makrohaplogruppe N som må ha vært vanlig i Europa i steinalderen. X oppsto for ca 30 000 år siden, har svært vid utbredelse, og er en av gruppene som fins blant amerikansk urbefolkning. Man antar at X kom til Europa svært tidlig og hadde større utbredelse i steinalderen enn i dag. Dette gjelder også søstergruppene I og W.

mtDNA-X-map Eupedia 2013

I Norge

Her i landet tilhører omkring 2 % av befolkningen denne gruppen.

Arkeologisk DNA

Eldste kjente funn er X2 fra Eulau i Tyskland datert til 2600 f Kr (Haak 2008).

Forskning

Shlush (2008) har studert haplogruppe X blant Druze i Midtøsten.

mtDNA X-prosjektet på FTDNA har en del mer informasjon.

 

Comments are closed.