Q Y-haplogruppe

Y-haplogruppe Q oppsto i kanskje Sibir, og enkelte teorier går ut på at de vestlige grenene forbindes med hunnerne. Den fins i stor utstrekning i hele Amerika og er særlig vanlig blant de første folkeslagene i Sør-Amerika. Undergruppen Q1a3a1-M3 er bare funnet blant opprinnelige amerikanere. I Eurasia fins Q i østlige deler av Asia, spesielt i Sibir, men er også representert over nesten hele Europa, selv om den er sjelden.

Haplogroup-Q Eupedia 2014

I Norge

Her i landet er denne gruppen ganske sjelden, men kanskje tilhører 2-4 % av befolkningen Q, undergruppe Q1a3. Det er mulig det er en viss opphopning i Midt-Norge, se Norgesprosjektets lister. De fleste Q i Norges ser ut til å tilhøre enten L804 eller L527.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har er fra Eygin Gol i Mongolia, datert til rundt 300 f Kr. (Petkovsky 2006).

Forskning

Y-DNA Q-prosjektet på FTDNA har noe mer informasjon og lenker.