Norgesprosjektet DNA

DNA-testing for slektsgranskere

Norgesprosjektet DNA er et prosjekt innenfor FamilyTreeDNA.

Alle med norske aner og som har testet gjennom FTDNA er ønsket som medlemmer. Har du test fra MyHeritage, Ancestry eller 23andMe kan den ofte overføres til FTDNA og du kan bli medlem.  Prosjektet drives av frivillige administratorer som veileder og kategoriserer resultater.

Les om:

 

DNA-tester for slektsforskere:

 • brukes som verdifull kilde i slektsforskningen for å verifisere konkrete linjer i slektstreet, gjennom kontrolltesting av flere etterkommere i rett linje til samme stamfar (Y-DNA) eller stammor (mtDNA)
 • brukes for å finne ut noe om opphav lenge før historiske kilder fins, ut fra antropologi og folkevandringer
 • DNA-resultater er en pålitelig kilde mer primær enn de skriftlige kildene – DNA lyver ikke
 • forteller vanligvis ikke noe om helse og sykdom
 • testene utføres ved enkel kinnskraping på innsiden av kinnet/munnhulen, eller en spyttprøve (ingen blodprøver)
 • må kombineres med grundig slektsgransking for å gi nyttige resultater

Norgesprosjektet DNA

Ved å være med bidrar du til at vi alle får vite mye mer om haplogruppefordelingen i Norge. Våre statistikker viser bare medlemmer, så det er viktig at flest mulig av norske testere deltar.

Våre lister over Y- og mtDNA er en viktig kilde for slektsforskning i Norge. Listene presenteres i form av navn, årstall og steder for eldste kjente ane (ikke nålevende) sammen med haplogrupper og undergrupper. Det bør føre til at flere kan verifisere direkte fars- og morslinjer.

Norgesprosjektet DNA er altså dermed en dugnad for norske slektsgranskere for å samle informasjon om flest mulig direkte fars- og morslinjer!

Norgesprosjektets mål er å:

 • spre kunnskap om DNA som metode i slektsforskning
 • vise resultatlister for Y-DNA og mtDNA for norske linjer: DNA som kilde i slektsforskning
 • samle flest mulig av norske testere
 • kartlegge haplogrupper i Norge
 • være et bindeledd mellom slektsgranskingen og DNA-testingen

Administratorene kan også hjelpe til med tolkning av resultater og videre tips både i slektsgranskningen og hva slags testing som kan være nyttig videre.

Vi samarbeider med både Slekt & Data og Norsk Slektshistorisk Forening, gjennom artikler, foredrag og temadager.

logo NSFlogo DIS

Ved å være med bidrar du til at vi alle får vite mye mer om haplogruppefordelingen i Norge. Våre statistikker viser bare medlemmer, så det er viktig at flest mulig av norske testere deltar.

Samtidig kan administratorene hjelpe til med tolkning av resultater og videre tips både i slektsgranskningen og hva slags testing som kan være nyttig videre.

Det blir lettere å samarbeide for å verifisere direkte fars- og morslinjer. Våre offentlige lister over Y- og mtDNA er en viktig kilde for slektsforskning i Norge. Norgesprosjektet DNA er altså dermed en dugnad for norske slektsgranskere for å samle informasjon om flest mulig direkte fars- og morslinjer!

 

Hvem kan og bør bli med?

 • om man har norsk direkte farslinje og tar en Y-DNA test
 • om man har norsk direkte morslinje og tar en mtDNA-test
 • om man har norske aner innenfor ti-tolv generasjoner og tar en Family Finder test

Alle som har testet med FTDNA og har norske aner oppfordres til å bli med i prosjektet.

De tre andre store aktørene for slektstester, MyHeritage, Ancestry.com og 23andMe, tilbyr autosomaltest som ligner på FamilyFinder-testen til FTDNA/Norgesprosjektet. Enkelte versjoner av disse kan overføres til FTDNA, og man kan kjøpe til en oppgradering etter overføringen for å få tilgang til alle verktøy og etno-resultater.

Innmelding i Norgesprosjektet:

Hvis du allerede har en test fra FTDNA:

 • logg inn på FTDNA med kitnummer og passord
 • søk på “Norge” eller “Norway” under prosjekter
 • Klikk på “Norway” – og velg deretter “join”

Mer detaljert informasjon om innmelding i prosjekter her.

Dersom testen din ble bestilt rett fra våre nettsider (se lenken “Bestill” øverst på siden), så er testen automatisk med i prosjektet.

Hvis du skal bestille en ny test, for en person som ikke er testet hos FTDNA ennå, følg bestillingslenken vår (fins øverst oppe til høyre på alle sidene til nettstedet) for å melde kitnummeret direkte inn hos oss. Da kan administratorene assistere om det oppstår problemer.

Norgesprosjektet DNA omfatter:

Norgesprosjektet er et genealogisk prosjekt

Rammen for resultatlistene Y-DNA og mtDNA er de genealogiske kildene, de skriftlige kildene. Alt som ligger før genealogisk tid overlater vi til haplogruppeprosjektene (og andre), det samme spekulasjoner om etnisitet.

Kontrollspørsmålet for kategorisering av resultater er:
Hvor kommer linjen som er testet fra, basert på slektshistoriske kilder?

Kategorisering i hovedgruppene (haplogrupper) har dette som prinsipp. Tilleggsgruppene (Z-grupper nederst i listene) består av testresultater som kan være interessante, men ikke har genealogisk opphav i Norge, og som dermed er utenfor prosjektets ramme. Dermed er “slektsnavn med kjent opphav utenfor Norge” i egen kategori. For alternative typer sortering av resultater, se haplogruppeprosjektene, hvor vi også sterkt anbefaler medlemskap.

Norske farslinjer

Norgesprosjektets nettsider viser en liste der navn, år og sted for eldste kjente ane i direkte farslinje/agnatisk linje er ført opp sammen med Y-haplogruppe og STR-markører. Navn på testerne er ikke tilgjengelig her, man kan være anonym. Listen finnes her.

Det anbefales å ta en titt på listen og se om man finner navn eller data som kan være interessante i egen slektsgransking. Om andre har testet i samme linje som en selv, kan en test være med på å verifisere linjene. Prosjektadministratorer kan være behjelpelige med å formidle kontakt mellom interesserte.

Norske morslinjer

Norgesprosjektets nettsider har også en liste der navn, år og sted for eldste kjente ane i direkte morslinje er ført opp sammen med mt-haplogruppe og HVR1 og HVR2-markører. Coding Region-verdier for dem som har tatt Full Sequence står ikke her. Navn på den som er testet står heller ikke oppført, man kan være anonym. Listen finnes her.

Det anbefales å ta en titt og se om man finner navn eller steder som er kjent fra eget anetre, og vurdere om det fins linjer som kan verifiseres gjennom test.

Andre prosjekter

Det anbefales sterkt at man også blir med i alle relevante haplogruppe-prosjekter, ut fra resultatene man får gjennom testene. FTDNA-medlemmer kan være med i så mange prosjekter man vil, og det fins flere muligheter ut fra hva slags opphav man har.

Les mer om hvilke prosjekter det kan være lurt å være medlem av

Hvilken testtype velger jeg?

 

Family Tree DNA

FamilyTreeDNA – FTDNA – er det første og største selskapet innenfor DNA-tester for slektsforskere. De begynte i 2000, og har pr i dag de aller største databasene for både Y-DNA og mtDNA, og er ledende på markedet. De tilbyr også de mest omfattende testtypene: Y-DNA med 111 STR-markører, BigY SNP-test, og mtDNA Full Sequence. FTDNA har laboratorier i Texas og Arizona. De fokuserer kun på gentesting for opphav, som ikke avslører medisinsk informasjon.

Forskningsprosjektet The Genographic Project som er et samarbeid mellom National Geographic og IBM (sponsor) har hatt som mål å kartlegge haplogruppeutbredning for alle verdens folkeslag, ledet av professor Spencer Wells. Dette har vært gjort gjennom enkle 12-markørs Y-DNA og HVR1 mtDNA-tester. Genographic samarbeider også med FTDNA som utfører selve testingen i sitt laboratorium, og dermed kan de som har testet via dette prosjektet med et enkelt tastetrykk overføre resultatene sine til FTDNAs database, og velge å oppgradere testene sine for å finne ut mer.

FTDNA samarbeider også med iGenea (europeisk testeselskap, videreselger samme tester som FTDNA, men høyere priser) og African DNA (samme tester), og testere her er også en del av FTDNAs databaser.

En av fordelene med FTDNA og samarbeidspartnerne er at alle som tester kan være medlem av forskjellige prosjekter, for å finne ut mer om hva testresultatene faktisk betyr. Et av disse prosjektene eller gruppene er altså Norgesprosjektet DNA.

NorwayDNAbanner2

 

Hva om man har testet med andre selskap?

Tidligere kunne man legge inn resultater for Y-DNA og mtDNA på Ysearch og mitosearch som var åpne for alle og helt gratis, drevet av FTDNA. Etter GDPR er disse dessverre nedlagt. Det er heller ikke lenger mulig å overføre tester fra Genographic project.

Autosomaltester fra andre selskap

De tre andre store aktørene for slektstester, MyHeritage, Ancestry.com og 23andMe, tilbyr autosomaltest som ligner på FamilyFinder-testen til FTDNA/Norgesprosjektet. Enkelte versjoner av disse kan overføres til FTDNA, og man kan kjøpe til en oppgradering etter overføringen for å få tilgang til alle verktøy og etno-resultater. Rådata fra testene kan også lastes opp til tredjepartsprogrammer/nettsider, for sammenligning på tvers av selskap. Merk at man av personvernhensyn bør være forsiktig med å dele tilgang til rådata med andre.

Ingen av disse selskapene tilbyr ordentlig Y-DNA og mtDNA-testing for å anvende i slektsforskningen.

 

 

Comments are closed.