Y-DNA Haplogrupper

Y-haplogrupper

Det fins tre store hovedgrupper i Norge, som omfatter nærmere 90 % av alle norske menn. NB: prosenter for haplogruppene er basert på flere forskjellige undersøkelser og er estimerte, til dels svært grovt. Vi trenger mange flere nordmenn til å teste for å vite mer.

Man kan lese mer om de forskjellige Y-haplogruppene på sidene lenket under, som omfatter det vi vet om når de oppsto, utbredelse, berømte menn som tilhører gruppene og annet.

Vi har også noen mer sjeldne haplogrupper representert:

Y-haplogroups

Y-treet med hovedinndelingen av haplogrupper

Hvordan vet jeg hvilken haplogruppe jeg tilhører?

<Tekst kommer!>

Y-treet

Alle nålevende menn stammer i direkte farslinje tilbake til den såkalte Y-kromosom Adam, som er stamfar for alle haplogruppene i dag. Inndelingen i undergrupper etter hvilke SNPs man har utvikles kontinuerlig med undersøkelser og analyser, og det krever en del å holde tritt. Det fins også flere måter å navngi undergruppene på, noe som kan virke forvirrende iblant.

Den idelle organisasjonen ISOGG har et Y-tre med inndeling etter hoved-haplogrupper. Følg med der for å se de siste oppdagede SNPs/undergrupper innen hver haplogruppe. Y-treet til FTDNA viser hvilke SNPs de bruker i sin inndeling, men obs på at de (få) SNPs som står oppført under “SNPs & haplotree” på FTDNA-kontoen er en eldre og svært mangefull versjon, som forhåpentligvis snart blir oppdatert.

Forskning på Y-haplogrupper

Det viktigste forskningsarbeidet med haplogrupper i Norge så langt er Berit Myhre Dupuys artikkel fra 2005, “Geographical Heterogeneity of Y-chromosomal Lineages in Norway“.

Professor Mark Jobling og Dr Turi Kings “Viking DNA Project” har også testet mange norske menn for å se på haplogruppefordelingen i Norge.

 

Y-haplogrupper i Europa

Eupedia har laget denne oversikten:

Y haplogroups Europe

Et oppdatert og høyoppløseling kart med muligheter til å zoome inn fins her på Eupedias nettsider.

En stor takk til Eupedia for tillatelse til bruk av kart – se også under hver haplogruppe.

Flere spørsmål?

Bruk gjerne Slektsforum DNA eller vår Facebook-gruppe til å stille spørsmål om de forskjellig haplogruppene og hvordan man skal tolke testene.

Comments are closed.