Endelig på norsk! “Slektsforskning med DNA”

NIDNA har en stund sett på mulighetene for å utgi en egen fagbok om bruk av DNA på norsk, med norske eksempler og faguttrykk, som både kan brukes av de som er helt ukjente med temaet og de som har jobbet med DNA en stund. Men dette har kun vært på planleggingsstadiet og uten store ressurser var det ikke mulig å få satt i gang. Men nå har Slektshistorisk forlag fått oversatt Peter Sjölunds bok….

Settings for DNA-results

Contribute to our source material being the best possible! From November 2014 FTDNA unfortunately changed their standard (default) settings. It means that everyone who ordered tests after that date must log in to their FTDNA accounts and change settings, in order to contribute to our shared knowledge and “dugnad”, with information in our lists of earliest known ancestors in the direct paternal and maternal lines. DNA is a Primary Source! Result lists for these tests…

Innstillinger for resultatlisten

Bidra til at vårt kildemateriale er best mulig! Fra november 2014 endret dessverre FTDNA sine standardinnstillinger. Det betyr at alle som har bestilt testing etter dette må endre sine innstillinger på kontoen om de vil bidra til våre lister over eldste kjente ane i rette fars- og morslinjer. DNA som dokumentasjonsprosjekt Resultatlister for disse testene ligger tilgjengelig for norske slektsforskere på Norgesprosjektet DNAs lister, med opplysninger om eldste kjente ane i den direkte linje som…

DNA-tests are a primary source

Securing sources for the future: An appeal to all genealogists How often have you in your genealogy work been frustrated over missing sources: church records that are lost, photo albums and private archives someone decided to throw away. Have you ever considered that DNA is a source just like these? What if your descendants a hundred years from now are wondering why you, a genealogist, did not secure the DNA from uncle Einar and grandma…

DNA-testing som dokumentasjonsprosjekt

Å sikre kilder for ettertiden: En appell til alle slektsgranskere Hvor ofte har du i slektsgranskingen vært frustert over manglende kilder: kirkebøker som har blitt borte i brann, eller fotoalbumer og privatarkiv som noen fant ut at de ville kaste. Har du tenkt over at DNA er en kilde på lik linje med disse? Hva om dine etterkommere sitter om hundre år og lurer på hvorfor du som slektsgransker ikke sørget for at det ble…

A test?

What do you refer to when you say “A Test” or “The Test”? The test kit with swabs and vials that you get in the mail to submit back to the FTDNA lab. The test kit has a kit number and is linked to one person. The biological sample (cells) from the swabbing, which will be analysed by the laboratory. It is linked to the kit number of the account for one person. If the…

En test?

Hva mener du når du sier “Test” eller “Testen”? Testsettet med skrapepinner og rør man får i posten for å sende inn til firmaet. Testsettet har et kitnummer og er koblet til én person. Prøvematerialet fra skrapingen, som skal analyseres i laboratoriet. Dette kobles til kitnummer for kontoen som gjelder én person. Om laboratorier trenger mer prøvemateriale, sender de flere skrapepinner og rør koblet til samme kitnummer, og samme person som tidligere må skrape. Analysen…

Norway DNA Project

Everyone with known Norwegian ancestry should join our national DNA project. By joining you contribute to our knowledge about haplogroup distribution in Norway. The statistics can only show results from members, so it is essential that as many as possible of the testers with a Norwegian ancestry join. Our lists of Y- and mtDNA results are an important source for Norwegian genealogy research. The lists show names, years and place for the earliest known direct…

Norgesprosjektet DNA

Alle med norsk bakgrunn, norske aner eller som er bosatt i Norge bør i utgangspunktet være medlem av vårt felles norske DNA-prosjekt. Ved å være med bidrar du til at vi alle får vite mye mer om haplogruppefordelingen i Norge. Våre statistikker viser bare medlemmer, så det er viktig at flest mulig av norske testere deltar. Våre lister over Y- og mtDNA er en viktig kilde for slektsforskning i Norge. Listene presenteres i form av…

Transfer from Genographic now!

Genographic-project is now shutting down! To those who has tested at the project or know anyone who has, now is the time to transfer! Heres more about the issue: Genographic prepares to shut down! We wish all Norwegian Genographic-testers and Geno 2.0 testers to join Norway DNA. Read more about how to transfer results and join! Many Norwegians and others with Norwegian ancestry participated in the first Genographic-project which was a collaboration between National Geographic and…

Overfør fra Genographic nå!

Genographic-prosjektet legges nå ned, for de som fortsatt har eller kjenner noen som har data liggende i databasen er det på tide å få de overført. Her er litt om nedleggelsen og hvordan du overfører: Genographic prepares to shut down! Vi vil gjerne ha alle norske Genographic-tester og Geno 2.0 i Norgesprosjektet, Norway DNA. Lær hvordan du overfører resultatet og melder deg inn! Mange nordmenn og andre med norske aner ble med i det første…

Not tested yet?

If you are interested in testing, you can order a new test here, directly from The Norway DNA Project. We usually recommend: 1) for direct paternal lines: minimum Y37, preferably Y67 2) for direct maternal lines: full mt-test FMS 3) for closer relatives in all lines: Family Finder Read more about different types of test on our webpage, click the links or see the menu. It can also be useful to check who is the…

Ikke testet ennå?

Om du er interessert i å teste, så kan du bestille ny test her, rett fra Norgesprosjektet. Vanligvis anbefaler vi: 1) for direkte farslinje: start med Y37, så oppgradere til Y67 og etter det vurdere Big-Y 2) for direkte morslinje: full mt-test FMS 3) for nærere slektskap i alle linjer: Family Finder Les mer om de forskjellige typer test på nettsidene her, klikk på lenkene over eller se menyen. Hvilken test velger jeg? Det kan…

Transfer from 23andMe or Ancestry for free!

Updated 17 Feb 2017 Family Tree DNA is now allowing people that have taken an AncestryDNA or 23andMe (V3 and newer) test to transfer their raw data to the Family Finder database for FREE by visiting www.familytreedna.com/AutosomalTransfer! For 23andMe-testers: Only versions from v3 starting November 2010 can be transferred. The older V1 and V2 are not compatible with FTDNA’s Family Finder.   Note: Autosomal raw data cannot be transferred to an account that already has Family Finder…

Overfør fra 23andMe og Ancestry gratis!

Oppdatert 17 Feb 2017 Family Tree DNA lar nå testere fra AncestryDNA og 23andMe (V3, V4) overføre sine rådata derfra til Family Finder-databasen GRATIS via www.familytreedna.com/AutosomalTransfer! For 23andMe-tester: Det er bare versjoner fra v3 fra November 2010 som kan overføres. Den eldre v1 og v2 er ikke kompatibel med FTDNAs Family Finder. Fortell gjerne nyheten videre til venner og slekt som har testet med et av disse andre selskapene.  Merk: Autosomale rådata kan ikke overføres til en…

mtDNA and Research

Have you done the Full Mitochondrial Sequence (FMS)? Are you still “just” H, V, T2 – or other udefined groups? Maybe no one has done any research on just your specific mtDNA mutations yet. For the scientists to evaluate all possible SNPs found in your sequence and define new haplogroups/subclades, they need access to more data. Submit to GenBank to contribute to research Everyone with a Full Sequence test (FMS, FGS, “Mega”) can submit their…

mtDNA og forskning

Har du tatt fullsekvenstest (FMS)? Er du fremdeles “bare” H, V, T2 – eller andre udefinerte grupper? Det kan hende ingen har forsket noe særlig enda på akkurat de mutasjonene som er typiske for din gren av det enorme mtDNA-treet. For at forskerne skal kunne vurdere alle SNPs som finnes i nettopp din sekvens, og definere nye haplogrupper/undergrupper, så må de få tilgang til data. Haplogrupper og undergrupper for mtDNA defineres i Phylotree. De som…

Y-DNA testing to verify lines

A lot of people still believe that DNA testing for genealogy is mainly for anthropology and the long lines of history. However, Y-DNA is a powerful and exact tool to control and verify direct paternal lines. Our interesting article by Trond Bekkevold is not yet translated into English, but can be read through Google translate.    

Y-DNA-testing for å kontrollere slektsgranskingen

Det er mange som fremdeles tror at DNA-testing kun handler om antropologi og opphav i tusenårsperspektiv, og som i sin slektsgransking kun forholder seg til tradisjonelle skriftlige kilder. Y-DNA-testing er derimot en nøyaktig og uvurderlig kilde i slektsforskning, og mer pålitelig og “primær” enn de historiske primærkildene. Om vi vil være seriøse slektsforskere kan vi ikke se bort fra dette nye verktøyet. Les Trond Bækkevolds artikkel “Når ikke alt er som man tror … “…

2021: Konferanse og Slektsforskerdagen

15-17. oktober arrangeres Slektsforskerkonferansen på Gardermoen. Arrangementet innledes på Fredag av et 6-timers grunnleggende DNA-kurs med Peter Sjölund og flere DNA-relaterte foredrag gjennom helgen med: Gunnar Sigve Aurdal, David W. Howden, Sturla Ellingvåg, Jan Myhrvold, Peter Sjölund. Samt andre slektsrelaterte foredrag om kriminalsaker, navneskikk, boforhold, folketro og middelalderslekter. For påmelding bestill i Slektsbutikken. 30. oktober er det igjen Slektsforskerdagen, det vil bli arrangert over hele landet og bla. vil Norgesprosjektet være representert på Riksarkivet i…