J Y-haplogruppe

Y-haplogruppe J oppsto for rundt 30 000 år siden i Sørvest-Asia, og er mest vanlig i Midt-Østen. Den er i slekt med Y-haplogruppe I, siden begge disse stammer fra makrohaplogruppe IJ. I Europa er er J2a-gruppene mest vanlig og fins spesielt i de østlige deler av Middelhavsområdet.

Haplogroup-J2 Eupedia

I Norge

J er en sjelden gruppe i Norge, men fins blant kanskje 1 % av norske menn. Det er ikke kjent når J kom til Skandinavia.

Forskning

Giacomo (2004) har vist at Y-DNA J spredte seg til Europa gjennom utbredelsen av jordbruket.

Y-DNA J-prosjektet på FTDNA har mer informasjon.

 

Comments are closed.