Arkeologisk DNA

Arkeologisk Y-DNA

Arkeologisk DNA fra norge og relevante norrøne bosettninger.

I-M170

Av de store haplogruppene i Europa er I den eneste som antas å ha opphav der og er den som har vært der lengst. Det anslås at I1-grenen splittet seg fra resten av haplogruppen I for rundt 27 000 år siden, da I1 er definert av over 300 unike SNPer og alle som tilhører I1 deler en felles forfar ca. 4600 år tilbake i tid, kaller vi det en befolkningsflaskehals. Allikevel ser vi at I1 har blitt ganske dominerende i områder av Nord-Europa. Grenen I2 splittet seg fra resten av haplogruppen I for omtrent like lenge siden, men her ser vi ikke den samme flaskehalseffekten da vi ser at I2 splittes opp i undergrener mye tidligere og alle som tilhører I2 deler en forfar for ca. 21 500 år siden. Vi ser fra arkeologiske funn at de var blant de tidligste som befolket Nord-Europa og Norge, men har her blitt fortrengt av andre grupper og er ganske vanlig på Balkan.

R1a

R1b

Kilder og relevante studier:
Utkast til fyogenetisk tre for mtDNA:

 

Comments are closed.