Q Y-haplogruppe

Y-haplogruppe Q (Q-M242) oppsto i vest i Eurasia, kanskje Sibir. Tidligere spekulasjoner har ment at de vestlige grenene forbindes med hunnerne. Den fins i stor utstrekning i hele Amerika og er særlig vanlig blant de første folkeslagene i Sør-Amerika. Undergruppen Q-M3 er bare funnet blant urbefolkningen i Amerika. I Eurasia fins Q i østlige deler av Asia, spesielt i Sibir, men er også representert over nesten hele Europa, selv om den er sjelden.

Haplogroup-Q Eupedia 2014

I Norge

Her i landet er denne gruppen ganske sjelden, men kanskje tilhører 2-4 % av befolkningen Q.

Q i Norges ser ut til å tilhøre enten Q-L804 eller Q-L527 (under L940/F1161/F1513). Disse to grenene er antatt være splittet for flere tusen år siden, og de har antagelig ankommet Norden på forskjellige tidspunkter.Det er sannsynlig at de ankom Norden samtidig med R-gruppene.

De er lett å skille fra hverandre basert på to langsomt muterende STR-verdier på Y12 (DYS392) og Y25 (DYS454).

Q-L804 er mer vanlig på vestkysten og i Midt-Norge, mens Q-L527 er vanligere i østlige Norge, se Norgesprosjektets lister.

Simple SNP-chart Q

Simple SNP-chart Q

 

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har er fra Eygin Gol i Mongolia, datert til rundt 300 f Kr. (Petkovsky 2006).

Forskning

Q Nordic er et Y-haplogruppeprosjekt for Q-linjer i Norden og nærliggende områder, med fokus på Q-L804 og Q-L940.

Gurianov et al. 2013. “Phylogenetic Structure of Q-M378 Subclade Based on Full Y-Chromosome Sequencing.” I: The  Russian  Journal  of Genetic Genealogy ISSN: 1920-2997 http://ru.rjgg.org

 

 

Comments are closed.