Hvilke prosjekter?

Les om:

 1. Hvordan fungerer prosjekter
 2. Hva er et veldrevet prosjekt
 3. Norgesprosjektet DNA
 4. Haplogruppeprosjekter
  1. Y-DNA-prosjekter
  2. mtDNA-prosjekter
 5. Slektsnavnprosjekter
 6. Prosjekter for etniske grupper og folkeslag
 7. Lokale prosjekter innen Norgesprosjektet
 8. Personvern og prosjekter
 9. Hvordan finner jeg prosjektene?

 

Hvordan fungerer prosjektene?

Prosjektene innenfor FTDNA kan være svært nyttige for å forstå mer av resultatene man har fått, og for å få hjelp til det man lurer på. Prosjektene drives av frivillige administratorer, og mange av disse bruker store deler av fritiden sin på å hjelpe folk som anvender DNA-tester i slektsforskningen.

Prosjektene fungerer både som en service til testerne og som databaser for resultater. Ved å være med i de riktige prosjektene bidrar du til at alle får lære mer, og du får følge utviklingen etter hvert som det oppdages ny informasjon.

Eksempel på mann som er testet, og hvilke prosjekter som er aktuelle ut fra hans aner og resultater

 

Et prosjekt som samler Y-DNA og/eller mtDNA vil vise resultatene i en offentlig versjon slik:

Disse listene viser kitnummer, opplysninger om eldste kjente aner, og dine tallverdier. De avslører ikke hvem du er.

Merk at enkelte prosjekter viser medlemmenes nåværende etternavn. Dette styres av administratorene og innstillinger for prosjektsidene, og man kan eventuelt kontakte dem og be om dette skjules i de åpne listene. Norgesprosjektet viser ikke nåværende etternavn, bare eldste kjente ane.

Det er ingen begrensning i hvor mange prosjekter man kan være medlem av. Uavhengig av prosjektene vil man uansett få treff med andre som har testet innen FTDNA. Tenk likevel på at som prosjektmedlem gir man prosjektadministrasjonen tilgang til informasjon. Er man medlem av et prosjekt der man ikke passer inn, vil man som oftest bare bli plassert i “Other”-kategori slik at man heller ikke bidrar med informasjon i de offentlige listene.

Mange er medlem av “feil” prosjekter, og ikke de som er mest relevante. Man bør være medlem av de beste geografiske prosjektene, og det er også veldig viktig å være medlem i haplogruppe-prosjektene, for å lære mer om egen haplogruppe.

Hva er et veldrevet prosjekt?

 • informativ nettside med lenker til mer stoff
 • praktisk avgrensing og ramme for prosjektet
 • ikke masser av usorterte tester
 • haplogruppeprosjekter viser SNP-resultater for sine medlemmer
 • flere administratorer som samarbeider
 • fornuftige og passe detaljerte kategorier for Y- og mtDNA

Oljelandet

Norgesprosjektet DNA

Alle med norsk bakgrunn, norske aner eller som er bosatt i Norge bør i utgangspunktet være medlem av vårt felles norske DNA-prosjekt.

Ved å være med bidrar du til at vi alle får vite mye mer om haplogruppefordelingen i Norge. Våre statistikker viser bare medlemmer, så det er viktig at flest mulig av norske testere deltar.

Det blir lettere å samarbeide for å verifisere direkte fars- og morslinjer. Våre offentlige lister over Y- og mtDNA er en viktig kilde for slektsforskning i Norge. Norgesprosjektet DNA er altså dermed en dugnad for norske slektsgranskere for å samle informasjon om flest mulig direkte fars- og morslinjer!

Samtidig kan administratorene hjelpe til med tolkning av resultater og videre tips både i slektsgranskningen og hva slags testing som kan være nyttig videre.

Les mer om Norgesprosjektet DNA, hva vi står for, våre mål og hvorfor du bør bli med.

 

Haplogruppeprosjekter

For både Y-haplogruppene og mt-haplogruppene fins det svært mange haplogruppeprosjekter, og vi anbefaler alle på det sterkeste å være med i de som er mest relevante for resultatene man har fått.

I haplogruppeprosjektet blir testresultatet ditt sortert/kategorisert uavhengig av geografisk opphav (land), og du får en annen innfallsvinkel på opprinnelse og utbredelse av din gruppe.

Y-DNA prosjekter

Trefflisten for Y-DNA inneholder ikke alltid komplett informasjon om haplogruppe eller hvilken som er siste (“terminal”) SNP testet. Det er nemlig bare faktisk testede SNPs som står i “offisielt” FTDNA-tre som synes; treff der det ikke står haplogruppe eller SNPs har ikke testet noen av akkurat disse SNPs – men kan likevel tilhøre en kjent undergruppe, den samme som din test.  Det er en av grunnene til at Y-haplogruppeprosjekter er så viktige, for å se i deres åpne resultatlister hvilke andre som er sortert i samme kategori, og har samme undergruppe (subclade) og SNPs.

Husk derfor jevnlig å kikke innom selve resultatsidene for haplogruppeprosjektene, for å se hva slags kategori din test er plassert i. Dette gir mye informasjon om hvilken undergruppe du er i.

Er prosjektet stort med over 500 resultater i listen, så endre “page size” få å få opp hele listen.

 

mtDNA-prosjekter

Liste over prosjekter for de vanligste mt-haplogrupper i Norge:

Det fins flere enn disse. Om ikke din gruppe er på listen, se under Projects > Join > MT Haplogroup projects når du er innlogget på din konto.

Geografisk utbredelse av en haplogruppe får man best inntrykk av gjennom resultatlistene i de store haplogruppeprosjektene.

Slektsnavnprosjekter

Dette er prosjekter som kan følge Y-DNA-linjer via rene agnatiske linjer (fra far til sønn) i slekter som har hatt arvede slektsnavn siden 1100-1400-tallet, slik mange britiske og angloamerikanske familier har.

Forutsetningen er at slektsnavnet har vært arvet rent agnatisk i flere hundre år.

Y-kromosomet + rent agnatisk nedarvet slektsnavn = slektsnavnprosjekt for Y-DNA

Dette er vanligvis ikke tilfelle for norske etternavn.

For nordmenn som ikke har gamle nedarvede slektsnavn er disse prosjektene stort sett helt irrelevante.

“Surname project” (slektsnavnprosjekt) for stivnede patronymer som Olsen har ingen nytteverdi, siden navnet kun har vært i bruk som etternavn i noen få generasjoner. Folk som heter Olsen eller Olsson i dag er ikke i slekt, eller nedstammet fra samme stamfar. I stedet betyr det at de har en stamfar i farslinjen et sted som het Ole eller Ola til fornavn. Familien begynte bruke Olsen/Olsson som etternavn en gang mellom 1800 og 1923. Situasjonen er tilsvarende for andre stivnede patronymer.

Les mer om etternavn basert på patronymer.

Slektsnavn-prosjekter med tilknytning til Norge:

Disse er først og fremst for menn som har testet Y-DNA og har agnatisk linje til slektsnavnet, eller eventuelt folk som har tatt Family Finder-test og har en ane med navnet, helst innenfor fem-ti generasjoner.

Prosjekter for etniske grupper og folkeslag

Skogfinneprosjektet samarbeider både med Norgesprosjektet, Finland DNA og Sweden DNA.

Etnisk orienterte

Geografiske prosjekter andre land

Det fins mange flere. Søk på områdene der dine aner kommer fra.

Lokale prosjekter

Norgesprosjektet DNA rommer også lokale delprosjekter med egne oversikter over testede Y-DNA og mtDNA-linjer i hvert område.

Målsetning

 • å dekke hele landet, slik at lokale slektshistorielag kan finne aktuell informasjon om testede linjer i området
 • å vise regionale forskjeller innen Norge
 • vise verifiserte linjer gjennom oversikt over brødre- og søstersplitter
 • lage oversikt over ønskede tester i et område, med fokus på å verifisere gamle linjer
 • inkludere testresultater fra andre kilder, Geno 2.0, 23andMe og andre som ikke får overført eller ønsker re-teste hos FTDNA – send oss på epost
 • inkludere eldre, kjente «innflytterlinjer» fra andre land, med tilhørighet til området, som i NorwayDNA ligger utskilt i egen gruppe
 • få lokal fokus for å rekruttere og etablere grupper rundt om i landet som kan bidra og generere rekruttering/nye tester
 • gi bakgrunnsinformasjon om område, kilder, lenker, spesielle forhold

Les mer på egne sider med lenke til oversikter

 

Personvern og prosjekter

Prosjektene er til for å bidra til fellesskapet, blant annet gjennom å dele haplogruppeinformasjon med andre.

Offentligheten får tilgang til:

 • Y-haplogruppe og resultater koblet til eldste kjente ane og kitnummer
 • mt-haplogruppe koblet til eldste kjente ane og kitnummer

Prosjektadministratorer får tilgang til:

 • kontaktdata
 • trefflister

Bare kontoeier med passordet kan se:

 • rådata for Big Y (nedlasting)
 • rådata for mtDNA og Coding Region
 • rådata for Family Finder autosomaltest

Uavhengig av prosjektmedlemsskap har dine treff (matcher) alltid tilgang til:

 • GEDCOM
 • eldste kjente ane
 • haplogruppe og SNPs
 • ditt navn og epostadresse

 

Hvordan finner jeg prosjektene?

Om du har testet Y-DNA eller mtDNA for deg selv eller en slektning, så er det gjerne flere aktuelle prosjekter beregnet på resultatene dine. For kun FamilyFinder-test er det mer begrenset.

Begynn med å logge inn på kontoen. Derfra har du to mulige veier til å melde deg inn i prosjekter:

1. Søk opp aktuelle prosjekter

Når du er innlogget kan du åpne menyen for prosjekter “My Project” og velge “Join”:

Da kommer det opp en lang liste over mulige prosjekter det går an å bli med i. Kanskje ser begynnelsen av listen ut omtrent slik, med helt irrelevante forslag øverst på listen:

Gå nedover på siden til du finner disse kategoriene:

Gå til helt nederst på denne siden for å finne haplogruppeprosjektene for Y og mt. Velg korrekt forbokstav for den haplogruppen du tilhører, og pass på å velge rett av Y og mt. Tallet i parantes bak bokstaven  viser hvor mange forskjellige prosjekter som fins. Når du klikker på bokstaven får du opp en liste over alle prosjekter for den haplogruppen (eventuelt for land/områder om du søker på geografiske prosjekter, osv).

Se gjennom listen og klikk på det prosjektet som er aktuelt for din test (eller spør om hjelp om du er usikker). På siden for prosjektet du da får opp, klikk “Join”.

2. Alternativ: Klikk på lenken til selve prosjektet

Du kan finne direkte lenke til prosjektsider her på denne siden, og under de forskjellige haplogruppene for Y-DNA og mtDNA. Følg lenke til aktuelle prosjekter.

Du må være innlogget på FTDNA-kontoen som skal meldes inn.

Hvis du ikke allerede er medlem, står det en lenke med Join i headingen på prosjektsiden.

joinproject

Slik skal det se ut når du er innlogget på kontoen din, hvis du ikke allerede er medlem

Klikk på Join for å melde inn testen i prosjektet.

Husk å sette ideelle innstillinger for at dine resultater skal komme fram i prosjektlistene (gjelder resultat for Y-DNA og mtDNA):

Klikk på bildet for mer informasjon.

Pass på at du har med komplett og korrekt formatert informasjon om eldste ane i direkte fars- og morslinje:

Du finner mer detaljert informasjon om du klikker på bildet.

Comments are closed.