Innstillinger for resultatlisten

Bidra til at vårt kildemateriale er best mulig!

FTDNA best settings

Slik må innstillingene dine være for å komme med på listene

Fra november 2014 endret dessverre FTDNA sine standardinnstillinger. Det betyr at alle som har bestilt testing etter dette må endre sine innstillinger på kontoen om de vil bidra til våre lister over eldste kjente ane i rette fars- og morslinjer.

Ikke bruk denne - logg inn og korriger

Ikke bruk denne – logg inn og korriger

DNA som dokumentasjonsprosjekt

Resultatlister for disse testene ligger tilgjengelig for norske slektsforskere på Norgesprosjektet DNAs lister, med opplysninger om eldste kjente ane i den direkte linje som er testet:

Y-DNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte farslinjer (agnatiske linjer), tilbake til samme felles stamfar.

mtDNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte morslinjer, tilbake til samme felles stammor.

For å få dine resultater inn på listene på innstillingene være som beskrevet – se figur markert med grønt!

 

Comments are closed.