Gulsvik DNA-project

Fylogenetisk tre

  • EKA: Earliest Known Ancestor, er den eldste kjente på en mors eller farslinje som du ved hjelp av skriftlige kilder kan bevise.
  • MRCA: Most Recent Common ancestor, er den felles anen for to fars eller morslinjer.
  • YBP: Years Before Present, er hvor mange år det er fra et gitt årstall i nåtid.
  • TMRCA: Time to Most Recent Common Ancestor, er hvor mange år det er opp til en felles delt ane.
  • SP: Søskensplitt, er den eldste på en linje opp til en slektsgren som deles med andre som også har testet.

Comments are closed.