R1a Y-haplogruppe

Y-haplogruppe R1a (R-M512) oppsto trolig et sted i Eurasia, spekulasjoner inkluderer området Kaukasus-Svartehavet eller Anatolia. Utbredelsen av R1a har vært knyttet til spredningen av indoeuropeiske språk. R1a er dominerende i Øst-Europa bl a i Polen og vestlige Russland. Østlige grener av R1a inkluderer arabere, Ashkenazim-jøder, afghanere og indere.

Haplogroup-R1a Eupedia 2014

I Norge

Rundt 25 % av alle norske menn tilhører denne gruppen. Den er noe vanligere i midt-Norge enn ellers i landet. Britiske menn som tilhører R1a stammer ofte fra norske vikinger og bosettere (Jobling 2010). Det antas at R1a kom til Norge for to-tre tusen år siden, mulig i to bølger, eldre og yngre skandinavisk R1a. Det oppdages stadig nye SNPs som definerer grener av R1a, og det anbefales å kontakte R1a-prosjektet for å få veiledning om hvilke man kan teste. Innen Norgesprosjektet baserer vi kategoriene på arbeidet derfra.

Undergrupper av R1a

Om man tar en vanlig Y-DNA-test så er det STR som testes, og basert på resultatene gjør FTDNA en “prediction” av haplogruppe.

R1a blir definert av SNPs øverst i R1a-grenen, kalt SRY10831.2, M198/M17 , M417 og M512:

R1a SNP top

Dersom man ikke har testet SNPs separat ennå, så viser kontoen en av disse som “bevis” på at man tilhører det store R1a-treet.Det vil da være mulig å finne ut mye er om hvilke grener videre nedover man tilhører. Det er viktig å være med i R1a-prosjektet for å få veiledning om hvilke SNPs som kan være aktuelle.

For alle mulige undergrupper av R1a, se ISOGGs R-tre, som kontinuerlig oppdateres etter hvert som nye grener med sine definerende SNPs oppdages, eller figurene fra R1a-prosjektet (oppdateres stadig ettersom nye grener oppdages og defineres gjennom BigY-tester).

R1a SNP 2015 Mar

De fleste norske faller innenfor grupper av den “nordiske typen” (Z284) av R1a, eller den såkalte “nordvestlige” gruppen (L664) som splittet av fra de andre europeiske gruppene for flere tusen år siden.

R1a-L664 (iblant kalt “Northwestern”):  Denne grupper ser ut til å være utbredt i Nordvest-Europa, Skandinavia og de britiske øyer, og har DYS388 = 10 i stedet for den langt vanligere DYS388 = 12. Gruppen kjennetegnes også av CTS4385 og L664, som igjen ser ut til å ha flere undergrupper. Man antar at denne gruppen splittet av fra de andre hovedgruppene av R1a for flere tusen år siden.

R1a-Z284 (iblant kalt “Scandinavian”): Z284 kjennetegner de “skandinaviske” R1a-typene, og fins hovedsaklig i Norge og i noe mindre grad i Sverige. Den har igjen 3 hovedgrupper, L448, Z287, CTS4027 – og så de som er Z284+ uten videre kjente SNPs enda.

Det fins flere som passer inn i de vestlige R1a-typene med DYS442=12 og DYS594=11, men ellers ingen kjente definerende SNPs eller mer detaljert haplotype.

R1a-L448 (iblant kalt “Young Scandinavian”): Disse har mutasjonen (SNP) L448 og YCAII= 19-21 i stedet for 19-23.Det er høy sannsynlighet for at denne gruppen oppsto i østlige Norge et sted en gang de siste 2000 år.

L448 kan igjen deles i flere grupper, CTS4179 og YP355. CTS4179 rommer igjen flere grupper, blant annet den skotske R-L176.1 (som kjennetegnes av DYS459=8-10 i stedet for 9-10).

R1a-Z287 (iblant kalt “Old Scandinavian”): Denne gruppen har også Z284, og Z287/Z288 (parallelle), som anbefales testet. Det fins mange grener under disse igjen er blant annet CTS8277 og CTS8401.

R1a-prosjektet

Prosjektet R1a fokuserer på undergrupper av R1a, medlemskap anbefales alle R1a som er tilknyttet FTDNA. Her får man råd om ev hvilke tilleggstester som kan være aktuelle. Prosjektet har flere administratorer og forsøker være i forkant i forskningen på R1a1a-gruppene. Se også figur fra prosjektet med aldersestimater for de forskjellige grenene i tillegg til oversikt over hvilke SNPs som kan testes. For siste oppdateringer, se nettsidene til prosjektet.

Prosjektet finner og definerer nye grener av det store R1a-treet blant annet gjennom medlemmers BigY-tester.

Nordisk diskusjonsgruppe for R1a på Facebook.

Arkeologisk DNA

Det eldste funn av Y-haplogruppe R1a gjort i Europa er datert til 2600 f Kr og ble gjort i Eulau i dagens Tyskland (Haak 2008). Dette var bosetninger til folk fra den såkalte Schnurkeramikkultur (Corded Ware). Dette resultatet er også lagt inn på nettsiden Ysearch slik at man kan sammenligne seg med resultatene, et eksempel her.

Det er også funnet flere eksempler på over 4000 år gammelt R1a i Kina. En oversikt over arkeologisk DNA her.

Historiske og berømte menn som tilhører R1a

I studier ved universitetet i Oxford har man beregnet at den skotske helten Somerled (egentlig stamfaren for Clan McDonald) må ha tilhørt R1a-L176.1. Mer informasjon og liste her. Disse har SNPs L448 og L176.

Forskning

Shou 2010, Journal of Human Genetics viser at R1a er funnet blant Uyghurene i Kina, ca 16 %

Underhill 2009 har sett på spredningen av R1a i Europa og Asia.

Klyosov har publisert mye om Y-DNA og særlig R1a i Øst-Europa og Russland. Hans nettside har lenker til mange artikler på russisk og engelsk.

 

Comments are closed.