Viktige menyer på FTDNA

Startmenyen:

 1. Home: Her kommer du tilbake til startsiden
 2. Results & Tools: Her finner du dine DNA-resultater og verktøy til disse
 3. Family Tree: Her kan du legge inn slektstreet ditt eller laste opp en GEDCOM
 4. Group Projects: Her kan du melde deg inn i et prosjekt eller administrere
 5. Add Ons & Upgrades: Her finner du oppgraderinger og tilleggsanalyser
 6. Hold musepekeren over navnet ditt og du vil finne bla. konto-innstillinger og ordrehistorikk

Holder du musepekeren over navnet ditt får du opp følgende i menyen:

 • Account Settings
 • Order History
 • Learning Center
 • Sign Out

Kontoinnstillinger:

 1. Account info: Her legger du inn bla. personlig info og endrer passord
 2. Genealogy: Her legger du inn etternavn og steder samt navn på eldste ane
 3. Privacy & sharing: Her kan du stille inn hvem som skal kunne se deg i bla. trefflisten
 4. Project preferences: Her kan du stille inn hva admin i prosjektene kan se
 5. Notification preferences: Her kan du stille inn hvilke varsler du ønsker å få

Eldste ane:

Disse feltene er viktig at er riktig fylt ut for å bidra i prosjektet og for at dine DNA-treff skal kunne se om det er noe felles. Er ikke navnefeltet fylt ut, så vil heller ikke testen bli gruppert i prosjektlisten (Koordinater er ikke like viktig).

 1. Direct paternal ancestor: Det vil si den eldste dokumenterte på din farslinje (farfarsfar..)
 2. Name: Her skal det legges inn: Fornavn Patronym Gårds/slektsnavn, leveår, fødested/sogn, fylkeskode
  • Eksempel: Olav Eriksson Myklebust ca.1510-1574 Ørsta MRO
 3. Paternal Ancestral location: Her kan man legge koordinatene til hvor din eldste ane på farslinjen var fra.
 4. Direct maternal ancestor: Det vil si den eldste dokumenterte på din morslinje (mormorsmor..)
 5. Name: Her skal det legges inn: Fornavn Patronym Gårds/slektsnavn, leveår, fødested/sogn, fylkeskode
  • Eksempel : Gunhild Kønnigsdatter Sandaker 1654-1737 Råde ØFO
 6. Maternal Ancestral location: Her kan man legge koordinatene til hvor din eldste ane på morslinjen var fra.

Fylkeskoder:

Fordi det er begrenset med plass, har vi laget fylkeskoder (vi følger stort sett de gamle fylkene).
Norge fylker 3b

 • Oppland – OPL
 • Hedmark – HED
 • Østfold – ØFO
 • Akershus – AKR
 • Oslo – OSL
 • Buskerud – BUS
 • Vestfold – VFO
 • Telemark – TEL
 • Agder – AGD
 • Aust-Agder – A-AGD
 • Vest-Agder – V-AGD
 • Rogaland – ROG
 • Hordaland – HRD
 • Sogn og Fjordane – SFJ
 • Møre og Romsdal – MRO
 • Trøndelag – TRL
 • Sør-Trøndelag – STR
 • Nord-Trøndelag – NTR
 • Nordland – NRL
 • Troms – TRO
 • Finnmark – FNM

 

Prosjektinnstillinger:

Trykk på blyanten for å redigere hvilken tilgang du ønsker at hver administrator skal ha, trykker du ved en feil på søppelboksen fjerner du deg fra prosjektet. Klikker du lenger ned finner du generelle innstillinger for hva du ønsker at skal vises i prosjektene.

For å bidra inn i prosjektet og for at dine resultater skal vises i prosjektlistene må innstillingen for å dele stå på ON.

Tilgangsnivå for prosjektadministratorer

For å bidra til prosjektet og at våre administratorer skal kunne ha tilgang til det mest nødvendige, ønsker vi at medlemmer må minst ha gitt Limited tilgang, da vil vi for det meste kun ha lesetilgang og kan ikke endre noe i din profil. Men ofte er det mer behov for hjelp bla. slektstrær, eldste ane, melde inn i prosjekter, bestillinger og da anbefaler vi Advanced. Du kan når som helst endre disse etter behov, men innstillingen Minimum betyr for oss at man ikke bidrar i prosjektet og gjør jobben for oss som administratorer tyngre. Her er en generell oversikt over de forskjellige nivåene (for mer detaljer se FTDNA)

Personvern og deling

Her kan du selv stille inn hva du ønsker å dele

For at du skal kunne se dine DNA-treff, må de også se deg, så anbefaler å beholde denne på ON

For å sikre ditt personvern kan du velge å ikke dele med juridiske myndigheter, dette blir brukt i spesielle tilfeller der alvorlige forbrytelser kan lovlig løses ved å bruke DNA fra databasen.

Her kan du velge hvilke av dine DNA-treff som du skal kunne se i din treffliste og som kan se deg, her anbefaler vi å beholde “All Levels”.

Her kan du velge om hvem vil dele ditt slektstre med, her anbefaler vi å velge “All FamilyTreeDNA users”

Etternavnsliste

Denne listen er viktig å redigere i etterkant, da det er en stor fordel for dine treff at du har en slik liste. Denne bør da kun inneholde gårds og slektsnavn, altså ikke generelt patronymer. Det er også viktig at du her legger inn sted der slektsnavnet er tilknyttet.

DNA-resultater og verktøy

Holder du musepekeren over Results & Tools får du opp dette i menyen:

 1. Autosomal DNA (Familyfinder): Dette er DNA som du har arvet fra alle dine 2-tippoldeforeldre og delt med alle tremenninger, men mer tilfeldig lenger tilbake.
  • Matches
  • myOrigins
  • ancientOrigins
  • Chromosome Browser
  • Matrix
  • Download Raw data
 2. mtDNA: Dette er DNA du har arvet omtrent uforandret gjennom din mor og hennes morslinje (mormors mor etc.), deles dermed med andre som deler samme morslinje, men eksakte treff her kan ifølge FTDNA med 95% sannsynlighet være i slekt innen 22 generasjoner. Grunnen er at mtDNA kun inneholder ca. 16.569 posisjoner som ikke endrer seg ofte og avstand kan dermed være opp til flere tusen år. Arves av både sønner og døtre, men kun døtre kan føre det videre.
  • Matches
  • Mutations
  • Migration Maps
  • Ancestral Origins
  • Haplogroup Origins
  • Matches Maps
  • mtDNA Journey
 3. Y-DNA: Dette er DNA du har arvet omtrent uforandret gjennom din far og hans farslinje (farfars far etc.), deles dermed med alle som deler samme farslinje. Her er det mulig å teste langt flere markører og posisjoner, da Y-DNA er mye større enn mtDNA og inneholder ca. 57 millioner posisjoner og endringer oppstår omtrent med tre generasjoners mellomrom. Man kan starte med å teste STR, som er mønstre av gjentakende posisjoner (SNPer) i ditt DNA, som er en god og billig grunntest for å finne og bekrefte slektninger som deler samme farslinje. Men skal man få bekreftet hvor nært beslektet man er, bør denne tas i kombinasjon med Familyfinder for nær slekt og oppgraderes til Big-Y for fjernere slekt.
  • Matches
  • Haplotree and SNPs
  • Migration Maps
  • Y-STR Results
  • Ancestral Origins
  • Haplogroup Origins
  • SNP Map
  • Matches Maps
 4. Big Y: Dette er den mest komplette analysen av ditt Y-DNA som FTDNA tilbyr, med denne får du analysert millioner av posisjoner i ditt Y-DNA. Det vil si at du får kartlagt både kjente SNPer og helt nye som finnes kun i ditt DNA, noe som kan brukes til å beregne hvor nært beslektet man er med andre både nære og fjerne, samt at du kan finne din egen gren i Y-treet kun delt med en annen. I tillegg får du analysert minimum 700 STR-markører, som kan være viktig for dypere utregning av et slektskap innen en undergren.
  • Block Tree
  • Matches
  • Results
  • Y-STR Results

Comments are closed.