Lage GEDCOM-fil

Det er en stor fordel både for den som tester og de man får treff med at det fins et slektstre som viser alle direkte aner knyttet til kontoen/testen.

Det er nå to måter å gjøre dette på:

  1. Laste opp en GEDCOM-fil til kontoen (anbefales)
  2. Legge inn hver person manuelt, en for en

myFamilyTree

Vi anbefaler det første, GEDCOM-opplasting, hvis det er mulig. Om du ennå ikke har begynt bruke slektsprogram, så anbefaler vi det, siden du da har alle dine slektsopplysinger på egen maskin, og ikke bare på FTDNA-kontoen. Husk back-up!

En GEDCOM-fil er altså en datafil laget i et slektsprogram, og som viser opplysninger fra anetreet. Alle slektsprogram kan brukes, både enkle gratis og mer omfattende programmer som koster litt.

Se bruksanvisningen fra ditt slektsprogram for hvordan du eksporterer til GEDCOM-format.

Velge slektsprogram

Har du ikke noe slektsprogram ennå?

Sammenligne anetre

For å ha fullt utbytte av Family Finder-testene må man altså sammenligne aner med dem man har treff med, i alle linjer, i minst fem-seks generasjoner, og helst enda lenger.

Det er mange måter å gjøre dette på, men den aller enkleste er å laste opp en GEDCOM-fil direkte på Family Tree DNA-siden. Denne vil da være synlig (lesbar) for folk man har treff med, og prosjektadministratorerer. Den kan ikke lastes ned igjen av andre. Man kan selv fjerne filen igjen når man måtte ønske.

Har du allerede en GEDCOM-fil med dine direkte aner? Logg inn med kitnummer og passord, og klikk på “myFamilyTree” og deretter “Have a GEDCOM? Click to upload it now” på kontosiden din for å laste opp.

 

Hvordan lage GEDCOM til FTDNA?

Det går helt fint å laste opp en vanlig GEDCOM-eksport fra programmet ditt – dette anbefales i de aller fleste tilfeller.

Velg UTF-8 som tegnvariant for å få med norske bokstaver æ, ø, å.

Det fins mange forskjellige slektsprogrammer, men de er forholdsvis like når det gjelder eksport av opplysninger:

1. Åpne slektsprogrammet og den mest oppdaterte filen over egne aner.

2. Finn “eksporter til GEDCOM”, “lag GEDCOM-fil” eller lignende funksjon i programmet. Finn valg/innstillinger for eksporten, og sett “kun direkte aner” med seg selv (eller testeren det gjelder) som proband/fokusperson – og velger antall generasjoner dersom man f eks ønsker å utelate noen mer usikre bakover. Om man velger hele filen kan den lett blir for stor og opplastingen skjærer seg når man kommer dit.

3. Lagre filen med et filnavn som f eks “ABC direkte aner” (der ABC er dine initialer), for ikke å blandes sammen med andre versjoner og filer.

4. Logg inn på FTDNA med kitnummer og passord, og laster opp filen.

5. Finn og marker navn på testperson: Pass på at når filen er lastet opp så må du finne ditt eget navn på listen som kommer fram, eller søke det opp (det skal være navn på den personen som er testet) og klikke på dette – det blir personen som anetreet vises ut fra.

6. Åpne slektstreet inne på FTDNA, og studer hvordan den ble. Sjekk både “Ancestry view” og “Family View”. Om alt ble feil kan du slette filen igjen, rette opp feilene og prøve på nytt.

7. Mangler det navn o.a. når du laster opp? så kan du forsøke bruke programmet Fixgedcom

Dersom selve opplastingen til FTDNA er vanskelig, går det an å sende denne siste versjonen av GEDCOM til info@norwaydna.no, men for å kunne laste den opp for deg, må du gi oss tilgangsrettigheter.

Les også:

Føring av navn på FTDNA – om hvilke andre steder på kontoen det skal føres opplysninger

 

Comments are closed.