T mt-haplogruppe

mt-haplogruppe T er inndelt i T1 og T2. Disse er undergrupper av T, som man antar oppsto i Midtøsten for omkring 47 500 år siden. T2 er trolig omkring 45 500 år gammel. Den er relativt vanlig i Europa i dag, og den spredte seg utover i Europa hovedsaklig med utbredelsen av jordbruket. T1 er litt mindre vanlig, men fins også konsentrert i forskjellige områder.

mtDNA-T2-map Eupedia 2013

Hvilke SNPs som definerer undergruppene kan ses på Phylotree.org.

I Norge

T2 er ganske vanlig i Norge med rundt 10 % av befolkningen. Søstergruppen T1 er mer sjelden, men fins også.

mtDNA-T1-map Eupedia 2013

Arkeologisk DNA

De eldste funn av T2 er fra Syria og datert til 7400-6700 år gammelt. I Europa er funn i Moravia og Tyskland fra ca 5000 f. Kr de eldste vi kjenner til.

Berømte og historiske personer som tilhører T2

Jesse James skal ha tilhørt mt-haplogruppe T2, basert på sammenligning av DNA fra gravåpning og nålevende slektninger. Les mer her.

Forskning

Pike et al (2010) publiserte en studie av over 400 FGS-resultater for T: “mtDNA Haplogroup T Phylogeny Based on Full Mitochondrial Sequences”. Forskerne definerte enda flere undergrupper, og kunne datere disse mer nøyaktig.

Comments are closed.