N Y-haplogruppe

Y-haplogruppe N, undergruppe N1c1 er svært vanlig i Finland og omfatter over halvparten av finske menn. Den fins også hos mange samer. Den må ha oppstått i det fjerne Østen, området Mongolia-Sibir, og forbindes i blant med finsk-ugrisk språkgruppe.

Haplogroup-N Eupedia

I Norge

Omkring 4 % av norske menn tilhører N1c1. Den er forholdsvis vanlig i Nord-Norge, men ikke lenger sør i landet, noe som er kan forklares ut fra kvener og samer i de nordlige delene av landet. Det virker svært sannsynlig at N har kommet hit til landet fra Finland gjennom disse folkeslagene.

Et spesielt prosjekt som bl a fokuserer mye på N er Skogfinneprosjektet FTDNA, som hjelper norsk-svenske skogfinner med å spore farslinjene tilbake til Finland.

Svein Davidsens artikkel “Tradisjonell genealogi og DNA-tester for å spore anene” opprinnelig publisert i Gjallarhorn, nr 47-2010 tar også for seg Y-haplogruppe N.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av Y-haplogruppe N er fra Eygin Gol i Mongolia datert til ca 300 f.Kr (Petkovsky 2006).

Historiske og berømte menn som tilhører N

“Væringen” Rurik av Novgorod (ca 830-ca 879) og hans agnatiske linje som omfatter Ivan den grusomme skal ha tilhørt N1c1. Dette er utledet av flere nålevende etterkommere, men en del trekker denne teorien i tvil. Se mer informasjon her.

Forskning

Rootsi 2007 har sett på utbredelsen av N i Øst-Europa og Øst-Asia.

Y-DNA N1c1-prosjektet på FTDNA er mest relevant for norske N-typer.

Y-DNA N-prosjektet på FTDNA samler menn som tilhører N fra alle områder.

 

Comments are closed.