myOrigins

myOrigins er en liten delfunksjon i Family Finder-testen, som ser på biogeografisk opphav, ved å sammenligne DNA-mønstre i testen med forskjellige referansegrupper. Den er ingen eksakt analyse av hvor alle aner kommer fra, og må sees på som kun en liten pekepinn.

Etnoanalysene hos MyHeritage, 23andMe og Ancestry gjøres på lignende måte og har de samme svakheter.

Hvordan gjøres analysen?

DNA-segmenter fra autosomene blir analysert, og sammenlignet med DNA-mønstre fra referansepopulasjoner, for å se hvilke av dem man ligner mest. Selve Family Finder-analysen har fokusområde de nærmeste 5-6 generasjoner i sine treff, mens MyOrigins vil reflektere opphav fra noen tusen år tilbake, siden det er mer stabile segmenter dominerer her.

Mønsteret som kommer fram i analysen blir sammenlignet med de mønstre som er typisk for referansegruppene, og deretter “vektet” for å få en slags prosentfordeling. Små komponenter (under 2-3 %) er ofte “matematiske” for å balansere ut at man ikke matcher de store gruppene fullt. De behøver ikke bety opphav i disse områdene.

Referansegrupper

Referansegruppene, eller referansepopulasjonene, er samlinger av vitenskapelige undersøkelser som er gjort med analyse av et utvalg folk fra samme folkegruppe eller område, f eks Orkneyøyene eller Finland.

De vanligste gruppene man ligner på for folk i Norge er:

 • Scandinavian
 • Finland and Northern Siberia
 • British Isles
 • Western Central Europe
 • Eastern Europe

Utfordringer

Testen er på langt nær en nøyaktig analyse; den gir kun en indikasjon på hvor godt DNAet matcher DNA-mønstrene til referansebefolkningene. Søsken kan godt få ganske ulikt resultat. Husk også at det kun er rundt 700 000 av våre nesten 3 milliarder basepar som analyseres i prøven, og bare en del av dette igjen som brukes i myOrigins.

I tillegg er det slik at de europeiske folkeslag gjennom tidene har vandret, blitt blandet og i utgangspunktet har hatt samme opphav, så man kan sannsynligvis aldri skille detaljert mellom mindre geografiske områder. Man snakker om gradvise endringer sør – nord og øst – vest. Spesielt mellomeuropa har hatt mange folkevandringer.

Om etnisk opphav er helt ukjent, vil det sjeldent være mulig å finne absolutte svar gjennom myOrigins. Man får bare en indikasjon. De fleste nordeuropeere vil være en blanding av gruppene vist over.

Bare noen få folkegrupper med liten genpool (genetisk flaskehals) eller endogami vil gi mer sikre resultater, slik som finsk eller jødisk opphav.

myOrigins ble lansert sommeren 2014, som en erstatning for den tidligere varianten Population Finder som var enda mer omtrentlig.

“Etniske grupper”

MyHeritage, Ancestry og 23andMe bruker også treffene dine til å si noe om opphav: Det dine treffpersoner har oppgitt av aneopplysninger og geografi settes sammen og man får oppgitt et kart med områder der man antagelig har flest aner. Dette vil da være avhengig av hvem andre som faktisk har testet seg.

Husk at:

 • Søsken kan få ganske ulikt resultat
 • Små prosentandeler på 1-3 % kan være støy
 • Testen kan ikke skille mellom nærliggende områder
 • Testen kan skille mellom asiatisk, afrikansk, indiansk-amerikansk og europeisk
 • Testen klarer peke ut opphav fra grupper med liten genpool, som finsk og jødisk
 • Analysen er gjort ut fra et lite utvalg fra 650 000 basepar, av vårt genom på 3 milliarder, og er på ingen måte utfyllende.

For British people with a percentage of Scandinavian

Many if not most people with British origin have a smaller Scandinavian population component, pointing at the common gene pool for Brits and Scandinavians during the last thousands of years. It could indicate Anglo-Saxon, Viking, Jutes or common ancestry from before that. It does not show you have Norwegian ancestry within a genealogical timeframe.

Les mer om bakgrunnen

FamilyTreeDNA: Reference populations 2020

Mer om autosomaltesting (FTDNAs blogg)

Den vitenskapelige metodologien som ligger til grunn: myOrigins Methodology Whitepaper (2014)

Razib Khan: “Ancestry Inference Is Precise and Accurate(ish)” artikkel på engelsk om hvorfor testen ikke kan skille mellom nærliggende områder

Gjennomgang av referansegruppene

ISOGGs side om biogeografisk analyse

 

Eksempler

 

Vestlandske aner

 

Østlandske aner

Samisk opphav

Kombinasjon norsk opphav – annet

 Ikke nordisk, andre områder

Comments are closed.