G Y-haplogruppe

Y-haplogruppe G2a3b er en undergruppe av G, som er sjelden i Norden. G er sannsynligvis en av de få gruppene fra steinalderen, paleolittisk og mesolittisk tid. Flere av de eldste arkeologiske funn av Y-DNA i Europa tilhører G.

Kartet fra Eupedia viser utbredelsen av G2a.

Haplogroup_G2a Eupedia 2013

Les mer om Y-haplogruppe G på Eupedia, på engelsk

I Norge

Her fins det noen få menn innen G2a, kanskje 1 % av befolkningen. Det er uklart når disse har kommet til Norge. Ut fra Norgesprosjektet ser det ut til å være en sterk opphopning på Sunnmøre.

De norske G har vist seg tilhøre enten G-L42 eller andre G-497+ varianter:

G2a SNPtree

Arkeologisk DNA

Det aller eldste funn av Y-DNA i Europa er G2a3 oppdaget i Tyskland, Derenburg-Meerenstieg datert til ca 5000 f.Kr, altså 7000 år gammelt (Haak 2010). Dette er fra tidlige bosetninger av såkalt Linearbandkeramik som regnes for den alle tidligste neolittiske kultur i Europa (yngre steinalder). Den viktigste leveveien var budskapsskøtsel, men det forekom også jordbruk i mindre skala.

Det fins nålevende menn i Norge som er perfekt match med dette funnet, som er lagt ut på Ysearch (ikke lenger aktivt).

Ismannen Ötzi tilhørte G2a2b, som er beslektet med G2a3.

Historiske og berømte menn som tilhører G2a3b

Levningene etter den engelske kong Rikard III Plantagenet tilhører G2a. Hans farslinje er fra grevene i Anjou.

Et tørkle som angivelig skulle ha vært brukt til å tørke blod da Ludvig XVI ble halshugget er blitt testet og blodet tilhører Y-haplogruppe G2a3b. Senere studier har vist at Ludvig XIV og huset Bourbon må ha tilhørt R1b. Mer informasjon her.

Josef Stalin skal ha tilhørt G2a1.

Forskning

Sims et al (2009) publiserte en artikkel om undergrupper av G, og en av konklusjonene er at blant kaukasiske/europeiske folk fins bare G2a, i mindre enn 2% av befolkningen.

Y-DNA G-prosjektet på FTNDA har mer informasjon.

Haplotre for G i Norgesprosjektet

Comments are closed.