U4 mt-haplogruppe

mt-haplogruppe U4 er en dattergruppe av U. Den er blant de eldste i Europa og var vanlig blant de tidlige jegerfolkene som befolket Europa før jordbruket. Den er beregnet å ha oppstått for rundt 30 000 år siden, og er mest vanlig i Øst-Europa, Sentral- og Øst-Asia.

mtDNA-U4-map Eupedia 2013

I Norge
Omkring 3 % av alle nordmenn tilhører mt-haplogruppe U4.

Arkeologisk DNA
De fleste eldste funn av arkeologisk mtDNA gjort i Europa er haplogruppe U og undergruppene U5 og U4. U uten spesifisert undergruppe er funnet i Malaga, Spania datert til 18 000-15 000 f Kr, og Hohler Fels, Tyskland datert til 13 400 f Kr. Eldste daterte funn av U4 er fra Bad Dürrenberg, Tyskland, 6850 f Kr (Bramanti 2009).

Forskning

Malyarchuk (2004) har studert U4 og utbredelsen østover, særlig i Sibir. I (2008) kom Malyarchuks team med en enda større studie som blant annet tok for seg utbredelsen av U4 i Europa.

mtDNA U4-prosjektet på FTDNA har mange lenker til mer stoff.

Comments are closed.