Hvilken test velger jeg?

Våre anbefalinger

Det fins mange typer DNA-testing, analyser som kan utføres – så hvilken test velger man?

Norgesprosjektet DNA er en del av FamilyTreeDNA, som tilbyr et bredt utvalg tester.

Vanligvis anbefaler vi som førstevalg:

 1.  for direkte farslinje: minst Y37
 2.  for direkte morslinje: mtDNA (mtfull)
 3.  for nærere slektskap i alle linjer: Family Finder som også kan overføres til MH

Y-DNA og mtDNA er de mest spissede tester for slektsforskningen. De gir en dokumentasjon på direkte mors- og farslinjer, og kan brukes til å verifisere linjer langt bakover i anetreet. Dette bør være de primære testene for slektsforskere.

FamilyFinder autosomaltest er moro! For slektsforskningen har testen nytteverdi mest for å sjekke nærere slektskap innen 4-5 generasjoner, siden den gir treff med tusenvis av andre testere. Trefflisten viser grad av slektskap fra de helt nære som også er testet, til mer sporadiske treff med fjernere slekt. Testen inneholder også et grovestimat på etnisk opphav. Aller mest nytte har testen for den som søker nær slekt, f eks for adopterte, i saker med ukjente foreldre eller lignende. Dette er testtypen som tilsvarer test fra MyHeritage, Ancestry og 23andMe – se under for sammenligning og muligheter for overføringer mellom selskapene.
Anevifte DNAtester 90g

De fire store – 4 selskap for autosomalt DNA

For skandinaver fins desidert flest testede i databasene til FTDNA og MH. Om du kjøper hos FTDNA først så kan den overføres og lastes opp til MyHeritage etterpå, uten at det kreves dyrt abonnement i tillegg. Da får man treff i begge databasene. FTDNA har også best personvern. Om du allerede har kjøpt test i MH, så pass på også få den overført til FTDNA.

Mistenker du opphav utenfor Norden, så bør man i stedet begynne med å kjøpe test fra både Ancestry og 23andMe. Det gjelder utenlandsadopterte og saker med for eksempel ukjent far utenfor Nord-Europa. Testene fra Ancestry og 23andMe kan deretter overføres og lastes opp til både FTDNA og MH slik at man har sin test i alle fire databaser. Det kreves tilleggsbetaling for å få alle funksjoner for analyse og sammenligning, og Ancestry krever også abonnement. Følg med på salg og tilbud.

Overføring mellom selskapene – les mer lenger ned på siden

FamilyTreeDNA

 • anbefales! Kjøp hos FTDNA, overfør deretter til MH
 • amerikansk selskap
 • laboratorium i Texas, USA
 • FamilyFinder autosomaltest
 • kinnskrapepinner “svabb”
 • nesten 2 millioner testede (pr 2022), mange skandinaver
 • tilbyr også analyse av Y-DNA og mtDNA, ingen av de andre gjør det
 • pris 79 USD for FamilyFinder, ofte salg
 • ikke abonnement eller ekstraavgifter som gjør alt dyrere
 • rådata kan overføres til MH (engangssum, pris ca 300 NOK, for å åpne alle funksjoner, uten å måtte betale på abonnement) – iblant ved kampanjer er overføringen helt gratis
 • inkluderer Y-haplogruppe (for menn) og mt-haplogruppe (kommer i løpet av 2024)
 • testen kan oppgraderes med analyse opp til BigY og mtDNA fra samme innsendte prøve
 • rådata inneholder ikke helseinfo*
 • FTDNA følger EU/GDPR-regler for personvern og man kan teste anonymt
 • innlogging via anonymt kitnummer, ikke epostadresse
 • anbefales som førstevalg** for alle med norsk opphav, med overføring til MH
 • nettside www.familytreedna.com

 

MyHeritage

 • kjøp heller test hos FTDNA og overfør deretter til MH
 • israelsk selskap, eid av amerikansk investeringsfond
 • har ikke eget laboratorium, bruker FTDNA som utfører analysene for dem
 • kinnskrapepinner “svabb”
 • 6 millioner testede (pr 2022), mange skandinaver
 • pris ca 850 NOK, men nesten alltid “tilbud” til 4-500 NOK
 • NB: test kjøpt hos MH krever månedlig abonnement, på 1500-4000 i året (varierer, de kjører prutetaktikk)
 • rådata fra test etter 1. mars 2019 kan enkelt overføres til FTDNA (pris 19 USD)
 • kjøp hos FTDNA med overføring til MH er mye mer lønnsomt og praktisk enn kjøp fra MH
 • overført test trenger ikke abonnement, bare en engangsavgift på ca 300 NOK for å få alle funksjoner – av og til under kampanjer er slik åpning av funksjoner gratis for overført rådata
 • har mest brukervennlig nettside for matchliste som også viser gjensidige slektskap med andre treffpersoner
 • nettside www.myheritage.no

 

Ancestry.com

 • har du opphav utenfor Norden, kjøp her og overfør deretter til FTDNA og MH
 • amerikansk selskap
 • laboratorium i USA
 • spytte i et rør
 • mer enn 21 millioner testede (pr 2022), størst på verdensbasis
 • pris ca 99 EUR – 1000 NOK
 • krever dyrt abonnement i tillegg
 • rådata anbefales overført først til MH (ca 300 kr) og derfra til FTDNA (19 USD) for treff i alle tre databaser
 • anbefales om man har amerikansk, afrikansk eller asiatisk opphav, og dersom man har ukjent opphav som antagelig ikke er norsk
 • nettside www.ancestry.com

 

23andMe

 • har du opphav utenfor Norden, kjøp her og overfør deretter til FTDNA og MH
 • amerikansk selskap
 • laboratorium i USA
 • fokus på både helse og slekt
 • spytte i et rør
 • 12,8 millioner testede (pr 2022)
 • pris ca 120 USD
 • rådata fra versjon 3, 4 og 5 kan overføres til FTDNA og MH
 • overvurderer grad av slektskap, se bare på cM
 • inkluderer Y-haplogruppe (for menn) og mt-haplogruppe
 • har færre slektsinteresserte og ofte vanskelig å få kontakt
 • har forskjellige abonnementer knyttet til hjelp med helseopplysninger
 • anbefales bare om man har ukjent opphav utenfor Norden og må fiske i alle damme
 • nettside www.23andme.com

 

* alle disse fire testselskapene bruker Illumina testbrikke til analyse av DNA-prøven du sender inn. Den analyserer ca 650-700 000 basepar, av vårt totale genom på ca 3 milliarder. FTDNA har fått fjernet 3000 av baseparene fra sin analyse, for å unngå å avsløre helsedata. For de tre andre selskapene kan noe helsedata hentes ut fra rådata av testen.

** For folk med opphav i Norge, Sverige og Finland vil testing hos FTDNA og MH gi flest treff, mens man ofte får få (nærere) treff på Ancestry og 23andMe. Har du opphav andre steder i verden vil det være verdt å teste i alle fire selskap.

 

Overføringer

Man kan overføre til MyHeritage fra alle de tre andre: FTDNA, Ancestry og 23andMe.

Overføre fra FTDNA til MyHeritage:


Klikk på “Data Download” så kommer man til denne siden. Velg Concatenated for å laste ned rådata-fil som inkluderer X-kromosomet.

Lagre filen i en mappe på din egen maskin.

Denne filen kan da lastes opp til MyHeritage: Logg inn på fin MH-konto – eller registrer deg om du ikke har konto ennå.

Velg Upload DNA under DNA-fanen i menyen. Følg instruksjonene der, og last opp filen du har lagret.

Resultatene pleier være klare i løpet av noen dager. Du må betale engangsbeløpet på ca 300 NOK pr. opplastet test for å få tilgang til de nødvendige funksjonene. Uten dette får du lite utbytte av testen. Noen ganger er det salg og mulighet for gratis åpning av opplastede tester.

MH transfer vs abo

Hilde Tinlunds oversikt

Overføring fra MH til FTDNA

Tester som ikke er for gamle (etter 1. mars 2019) kan overføres fra MyHeritage til FamilyTreeDNA.

Vær innlogget på MH-kontoen din. Åpne familytreedna.com i en annen fane i nettleseren:

 

Du kommer da til denne siden – hvis du allerede har en konto på FTDNA med Y-DNA eller mtDNA uten FamilyFinder – så kan du laste MH-testen opp der. Har du ingen konto så fyller du inn opplysningene dine og oppretter en:

Man kan bare ha én FamilyFinder-test pr konto. En person = ett kitnummer = en konto.

Når du har opprettet konto så skal koblingen mellom MH og FTDNA gå på få klikk. Resultatene pleier være klare i løpet av noen dager. Man kan betale et engangsbeløp på 19 USD for å få tilgang til alle funksjoner.

 

Overføring fra Ancestry til MH

Logg inn på Ancestry og gå til kontoinnstillinger, og velg nedlastinger: https://www.ancestry.com/account/data

Nederst på siden kan man be om å få lastet ned DNA-data “request” – man får da en epost med nedlastingslenke. Lagre filen på maskinen din.

Denne filen kan da lastes opp til MH på samme måte som en FTDNA-fil, se over. Deretter kan testen overføres videre til FTDNA.

 

Mulige overføringer og opplastinger

Kim Koblet har laget denne figuren som viser alle muligheter for overføring av data:

ISOGGs sammenligningstabell over selskapene

Les gjerne svenske Peter Sjölunds tabelloversikt over hva de forskjellige testtypene (analysene) kan brukes til.

Bestilling fra FTDNA

For en person som ikke har testkit allerede:

Om du skal bestille for en person som ennå ikke er testet, så bestill ny test her, rett fra Norgesprosjektet til prosjektrabatt. Da legges kontoen/kitnummer automatisk inn i Norgesprosjektet, og administratorene kan hjelpe deg. Y12 og enkelte andre testkombinasjoner kan kun bestilles via prosjekter. Se eventuelt etter rabattkuponger som kan gi ytterligere rabatt. Pass på at du ikke må være innlogget på eksisterende kit når du bestiller for en ny person.

For en person som allerede er testet:

En som allerede har testkit hos FTDNA bestiller videre analyser som oppgradering til eksisterende prøvemateriale. Det vil bli litt billigere og man sparer ny porto. Logg inn med kitnummer og passord, og klikk på “Upgrade” oppe til høyre, på din egen konto. Da trenger man normalt ikke sende inn nye testrør, og resultatene blir tilgjengelige via den kontoen man har fra før – samme kitnummer. Ved flere slike trinnvise oppgraderinger hender det DNA-materialet blir oppbrukt; i så fall sender FTDNA ut et nytt testsett til deg.

FTDNA upgrade

Hvem er det viktigst å teste?

Alle i slekten din eller de du kjenner som er siste nålevende etterkommere i en ren manns- eller kvinnelinje bør man sikre DNA fra, ved å teste henholdsvis Y-DNA og mtDNA. Ideelt bør alle nålevende Y-DNA og mtDNA-linjer i landet testes for å bli dokumentert – DNA som dokumentasjonsprosjekt.

Viktigst er de eldste – fire tester fra dine fire besteforeldre forteller mye mer enn en test for deg selv. Gå gjennom slekten og hvem som er aktuelle og tilgjengelige, og hvilke rene fars- og morslinjer de representerer.

Resultatlister for disse testene ligger tilgjengelig for norske slektsforskere på Norgesprosjektet DNAs lister, med opplysninger om eldste kjente ane i den direkte linje som er testet:

Y-DNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte farslinjer (agnatiske linjer), tilbake til samme felles stamfar.

mtDNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte morslinjer, tilbake til samme felles stammor.

Kjønn på den som testes:

Det lønner det seg ofte å sende inn test (prøvemateriale) av menn, siden bare menn har Y-DNA. Det er som oftest billigere å få en mann til å ta en kombitest på Y-DNA og mtDNA enn å teste to forskjellige personer. Er du kvinne har du ikke Y-kromosom å teste, men din far og bror har det, og representerer din direkte farslinje. Send inn prøvemateriale fra en av dem om du kan.

Som kvinne kan ditt eget mtDNA analyseres. Din bror, morbror og sønn vil også representere din direkte morslinje og ha eksakt samme mtDNA som deg selv. Disse er vanligvis bedre valg som kandidater å sende inn prøvemateriale fra, siden dere da har mulighet til også å velge få en Y-DNA-analyse på materialet samtidig eller senere.

Les mer om valg av testperson

 

Lenker

Den ideelle organisasjonen ISOGG har tabelloversikter som sammenligner testselskapene og hva de tilbyr. Merk at Norgesprosjektet er tilknyttet firmaet FamilyTreeDNA.

 

Comments are closed.