Tredjepartstjenester

Det fins mange varianter av tredjepartstjenester: verktøy, program og databaser, utviklet for å analysere autosomalt DNA. Disse har både fordeler og ulemper, så sett deg grundig inn i hvordan de virker før du anvender dem.

En tredjepart vil si et firma, en nettside eller funksjon som er utenom firmaet og systemet der man har kjøpt testen. Når man lar en tredjepart få tilgang til data og informasjon, så gjelder ikke lenger vilkårene fra firmaet man testet hos. Da er det i stedet tredjepartens vilkår som gjelder.

Det anbefales høy grad av varsomhet før du gir noen andre tilgang til filer med rådata for dine tester. Det er bare den som har passord til FTDNA-kontoen som kan laste ned en slik rådatafil, og prosjektadministratorer har ingen tilgang eller innsyn. En rådatafil med FamilyFinder-resultater kan avsløre gener for sykdom og egenskaper. Det samme gjelder testene fra Ancestry.com og 23andMe.

Ikke del ditt passord til DNA-testen med andre

 

Autosomaldata

Analyse og sammenligning av rådata fra FamilyFinder, Ancestry.com-test eller 23andMe.

Liste/tabell under arbeid!

 

DNAgedcom

GEDmatch

Promethease

DNAland

 

Lenker til flere autosomal-verktøy hos ISOGG

 

Analyse av Y-DNA

Yfull er eksperter på å analysere rådata fra BigY-testen. Den brukes av mange haplogruppeprosjekter.

Lenker til flere Y-DNA-verktøy hos ISOGG

 

Analyse av mtDNA

James Lick mtHap kan analysere mt-data fra 23andMe og deCODEme.

Lenker til flere mtDNA-verktøy hos ISOGG

Treff (rød) og resultat (gul)

Klikk på Results for å komme til siden for å laste ned mtDNA rådata. Det lastes ned i et filformat som kalles FASTA.

Under Results fins lenke til å laste ned mtDNA rådata i FASTA-fil

 

Les også vår artikkel om personvern og etiske problemstillinger

 

Videreformidling av dine rådata til tredjepart

De ulike testfirmaene har ulik policy når det gjelder videreformidling av dine rådata til tredjepart.

FamilyTreeDNA lar kun den som har passord til konto få tilgang til rådata. Du kan gi forskere tilgang til mtDNA rådata, BigY rådata eller FamilyFinder rådata hvis du krysser av for det. Det brukes da til forskning på opphav og haplogrupper, ikke til medisinsk forskning.

Ancestry.com bruker og videreselger dine data til bruk i medisinsk forskning, dersom du har krysset av for det.

23andMe bruker dine data til medisinsk forskning, dersom du har krysset av for det.

MyHeritageDNA bruker og videreselger dine data til medisinsk og kommersiell forskning, dersom du har krysset av for det. Vilkår og samtykkeerklæring.

 

Comments are closed.