FTDNA: Lokale prosjekter

Lokalprosjektene på vår egen nettside er fortsatt deaktivert inntil videre.
Men vi har opprettet egne lokalprosjekter hos Familytreedna.

For å bli medlem i lokalprosjektene må man være medlem av det nasjonale Norgesprosjektet. Prosjektene er primært for å kartlegge fars og morslinjer, der eldste på den direkte linjen (farfars far etc./mormors mor etc.) har opphav fra fylket og det vil derfor være disse som er sortert genetisk i listene. De som har farslinje eller morslinje med opphav fra andre fylker, kan likevel være med som medlemmer, men da bør man ha forfedre fra fylket. De som kun har testet en Familyfinder kan også ha utbytte av å være med, da man kan følge med på prosjektet og sortere sine treff etter fylkestilknytning. Der fars eller morslinjen har innvandret til fylket fra utlandet før 1801 og ikke naturlig hører til i andre lokalprosjekter, så kan de også inkluderes i prosjektet. Det vil være behov for lokale tilpasninger, men hovedregelen er da hvor eldste på linjen har sitt opphav fra.

Comments are closed.