W mt-haplogruppe

mt-haplogruppe W er en av dattergruppene til makrogruppe N, sammen med søstergruppene I og X. Disse må ha vært svært mye vanligere i Europa i bronsealderen enn i dag. W oppsto sannsynligvis for 23-24 000 år siden. Den fins over store områder i Eurasia, men er sjelden i alle områder. Høyest forekomst er i Nord-Pakistan. I Europa er utbredelsen størst i Finland.

mtDNA-W-map Eupedia 2013

I Norge

Omkring 2 % av dagens nordmenn tilhører W.

Arkeologisk DNA

Det eldste funn vi kjenner til er fra Derenburg-Meerenstieg i Tyskland, datert til 5000 f Kr (Haak 2010).

Forskning

Det er gjort lite forskning pr i dag på denne gruppen.

mtDNA W-prosjektet på FTDNA har egen nettside og en del mer informasjon.

Eupedias side om mtDNA W

 

Comments are closed.