J mt-haplogruppe

mt-haplogruppe J oppsto i Midt-Østen noe før eller samtidig med jordbruket, og spredte seg over hele Europa med denne nye teknologien. Den stammer fra modergruppe JT som delte seg i J og T for mellom 14-32 000 år siden. Fire femtedeler av alle J tilhører undergruppe J1 som fins over hele Europa, mens J2 er vanligst i området Spania-Sardinia-Hellas. J1b1 er nesten bare funnet i Skottland.

mtDNA-J-map Eupedia 2013

I Norge
Mellom 10 og 15 % av den norske befolkningen tilhører denne haplogruppen.

Arkeologisk DNA
Det eldste funn av J* er gjort i Tyskland og datert til 5500 fKr (Haak 2005). Det er også funnet J fra rundt 3000 f Kr i Barcelona, Spania, og i Sverige.

Levningene av Richard III av England tilhører mt-haplogruppe J, testing er gjort av beinrester fra hans grav og to nålevende etterkommere i samme direkte morslinje.

Forskning

Ian Logan gjorde en stor studie av mt-haplogruppe J i 2006, publisert i Journal of Genetic Genealogy.

mt-haplogruppe J har blitt forbundet med lang levetid, men nyere forskning viser at det er vanskelig å finne noen reell sammenheng mellom levelalder og mt-DNA. Ashkenazi Jewish Centenarians (Shlush et al, 2008).

Eupedia om haplogruppe J

Comments are closed.