R1b-U106

R1b-U106

En annen grein er R1b-U106. Omkring 25 % av europeiske menn tilhører denne gruppen med undergrupper. Den er vanligst blant germansktalende folkegrupper. (U106 kalles også S21.)

Haplogroup-R1b-U106 Eupedia

Haplogroup-R1b-U106 by Eupedia

Er jeg R1b-U106?
Om man har testet Y67 så se på panelet 60-67: DYS492=13 viser U106, med over 95 % sikkerhet. Andre R1b har DYS492=12.

R1b-U106-prosjektet anbefales alle som tilhører U106 med alle grener.

Se deres oversikt under:

R1b-U106 Project Y-SNP Tree, V-02 C

R1b-U106 har blant annet hovedgrenene R1b-Z18 og R1b-Z381 som igjen inkluderer L48.

Disse figurene med oversikt over utviklingen og hvilke SNPs som definerer hva, endres hele tiden ettersom man tester flere og flere menn, og gjør mer systematisk forskning gjennom SNP-testing via Geno 2.0, Big Y, Chromo 2 Raw og Full Genomes. Følg derfor med på endringer gjennom haplogruppeprosjektene.

Det fins også informasjon med flere figurer på engelsk Wikipedia.

Lær mer om U106 ved å bli med i Yahoo-gruppen for R1b-U106 (epostliste).

 

Comments are closed.