I mt-haplogruppe

mt-haplogruppe I er en sjelden gruppe som fins i flere deler av Europa. Den oppsto trolig for 30 000 år siden et eller annet sted i Eurasia. I er er en av dattergruppene til makrohaplogruppe N som var vanlig i steinalderen, men nå er meget sjelden. Andre dattergrupper av mt-hg N er W og X. I er noe mer vanlig i Skottland, Norge, Sør-Finland, Ukraina, Hellas og Vest-Anatolia enn i resten av Europa.

mtDNA-I-map Eupedia 2013

I Norge

Det ser ut til at I har noe større utbredelse i Norge enn i de fleste andre deler av Europa, og omfatter trolig 2-3 % av befolkningen her.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av mt-hg I vi kjenner til er fra Barcelona, Spania, datert til ca 3500-3000 f Kr (Sampietro 2007). Den er også funnet i Eulau i Tyskland, 2600 f Kr (Haak 2008), Kasakhstan, 1400-100 f Kr (Lalueza-Fox 2004) og i Bøgebjerggård i Danmark (Melchior 2008), ca 2000 år gammel gravplass.

Forskning

Melchior 2008 og Melchior 2010 studerte i to forskningsprosjekter sjeldne mt-haplogrupper fra arkeologiske funn i Danmark, og konkluderte med at blant annet mt-haplogruppe I må ha vært svært mye vanligere i jernalderen for 2000 år siden enn i dag. De gjorde flere funn fra både jernalder og vikingtid, og antar at denne mt-gruppen må ha gått tilbake i utbredelse en gang etter vikingtiden, da den nok var ganske vanlig i Sør-Skandinavia.

Dersom man har testet med FTDNA eller Genographic, anbefales medlemskap i mtDNA I-prosjektet.

Comments are closed.