test-diagram

Rogalandsprosjektet-ROG DNA

Rogaland et fylke med dype historiske røtter og var et av de første områdene i Norge som ble bebodd etter istiden. Med sin beliggenhet har området hatt nær kontakt med både de britiske øyer og kontinentet. Allerede i bronsealderen vokste det fram en rik høvdingklasse og gravfunn vitner om kontakt med utlandet. Rogaland var også sentral i vikingtiden og ble da kalt Rygjafylket og det antas at det var fra dette området de første vikingene dro ut fra i 793. Fylket består av regionene Dalane, Jæren, Ryfylke og Haugalandet, som hver har sin spesielle geografi og historie. Dette prosjektets formål er å kartlegge fars og morslinjer fra Rogaland. Send oss gjerne tips om linjer som er eller bør testes!

Comments are closed.