R1b-P312

R1b-P312

Den største grenen av R1b defineres av P312, som har seks viktige hovedundergrupper, se figur fra P312-prosjektet:

R1b-P312_Descendency_Tree

Denne blir stadig oppdatert, siden nyoppdagede SNP endrer strukturen ganske ofte – se også ISOGG-treet.

Grener under R1b-P312

R1b-L21 regnes for typisk keltisk.

Undergruppen R-M222 er den vanligste haplogruppen i Irland. Den kalles populært “Niall of the Nine Hostages” ut fra en mytologisk irsk konge.

Det fins mange nyoppdagete undergrupper av L21, se L21-prosjektet. Den “irske” gruppen R1b-L159 under L21, Z255 kan spores via STR-verdiene: DYS448=18, CDYa/b=38-39 eller høyere, DYS442=11, DYS557=17, DYS446=14

R1b-L21 oversikt over undergrupper:

R1b-L21_Descendency_Tree

Kart over utbredelsen av R1b-L21 fra Eupedia:

Haplogroup-R1b-L21 Eupedia

R1b-U152 (S28) er aller mest vanlig i Sveits, Frankrike og Nord-Italia. Se U152-prosjektet.

R1b-DF27 med R-L176.1 og underkategorien R-SRY2627 fins flere steder i sørlige Europa. Se DF27-prosjektet.

R1b-L238 er en egen nordisk undergruppe under P312. Den kjennetegnes blant annet av STR-verdiene DYS385=11-13 og DYS439=11 og DYS446=15 – om man har disse anbefales test av L238. Den “nordiske” L238, se Y-listen vår.

Comments are closed.