R1b Y-haplogruppe

Y-haplogruppe R1b er den aller vanligste Y-DNA-gruppen blant vesteuropeiske menn, med 110 millioner medlemmer innen de mange undergrupper av R1b.

R1b i Norge

Her i landet tilhører omtrent 25 % av alle menn R1b. Disse er fordelt mellom de to hovedgreinene av R1b: R1b-U106 og R1b-P312.

Hovedgreiner av R1b

Hovedgreiner av R1b

Haplogruppen R1b defineres først av M269 som er en såkalt SNP. Denne mutasjonen (endringen) skjedde for flere tusen år siden et sted i Asia. Med tiden har det skjedd flere endringer, og disse kan vi se på som forgreininger og undergrupper av R1b. For å finne ut mer om hvilken forgreining – subclade – man tilhører, må man teste videre gjennom SNP-tester for å følge greinstrukturen nedover i R1b-treet, og se hvor man havner til slutt.

Før noen enkelt-SNP er testet, vil det stå “R-M269” som betyr at man tilhører en eller annen grein av R1b.

SNP-testing kan gjøres i pakketester eller enkeltvis, hør alltid med en ekspert som vurderer hva nettopp din test har mest utbytte av.

Subclade = undergruppe = forgreining

Undergrupper av R1b

Siden R1b er så omfattende og har mer enn 100 undergrupper, har navn på de forskjellige varianter av R1b endret seg opp gjennom årene. Derfor bruker de fleste nå navn på den SNP som er definerende (nederst i treet) for hvilken undergruppe de tilhører, som R1b-U106, R1b-L21, R1b-U152, R1b-SRY2627 osv.

Om man tilhører R1b og har testet via Genographic eller FTDNA anbefales medlemskap i prosjektet R1b for å få hjelp og råd om hvilke flere tester man vil ha mest utbytte av for å finne videre undergruppe. Det oppdages stadig nye SNPs som definerer nye “subclades”, undergrupper. Gode oversikter fins blant annet på sidene til spesielt Yfull men også ISOGG, og det anbefales å se på hvor omfattende grupper under M269 er.

Alle R1b menn anbefales å teste SNPs for å finne undergruppe. Be administratorer for R1b-prosjektene om råd for hvilke.

Har du testet Y67 markører og er R1b (M269)? Se på verdien av DYS492 i 60-67 panelet. Er denne 13 og ikke 12 er det over 95 % sjanse for at du tilhører U106.

Noen utfordringer

R1b har en annen tilnærming enn R1a og tildels I1 hvor STR-verdiene kan peke på hvilke SNPs som er aktuelle å teste. Innen R1b fins svært mange flere allerede oppdagede SNPs, og svært få haplotyper (STR-verdier) som kan indikere spesifikke grener. Dette ser vi også i jungelen av R1b-prosjekter. Færre STR enn Y67 er så godt som alltid umulig å gjette undergruppe for.

Ellers er det svært vanlig for R1b-menn å ha treff selv på 67 markører med andre på tvers av P312 og U106, og dermed er SNPs-testing helt nødvendig for å finne ut hvor i det enorme R1b-treet de hører hjemme. En av grunnene til dette er den unge alderen på R1b, se foredraget fra Mike Hammer 2013 (lenke annet sted på siden) og 2015.

Bakgrunn og historie

Det antas at R1 oppsto for 18 500 år siden i Eurasia (Karafet 2008), og R1b noe senere, kanskje rundt 12 000 år siden. Spredningen inn i Europa kom for omkring 4500 år siden, i bronsealderen. Da kom folk østfra med våpen i bronse, hest, og det indoeuropeiske språk.

Les om spredningen av R1b i Europa:

Hammer 2013. M269 Diversity in Europe

Hammer 2015. R1b and the People of Europe.
Haplogroup_R1b Eupedia

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har av R1b er fra 1000 f Kr, Lichtensteingrotten i Sachsen, Tyskland. R-gruppene regnes for å være forholdsvis nye i Europa, se Hammer 2013.

Historiske og berømte menn som tilhører R1b

Kongehuset Wettin (Sachsen – Coburg – Gotha) tilhører R1b, undergruppen DF98 som ligger under U106. Artikkel her.

Tsar Nikolaj II av Russland og hans agnatiske linje tilhørte R1b.

Ludvig XIV tilhørte også R1b, ifølge en studie av Larmuseau 2013 basert på genetisk genealogi.

Flere navn på denne listen.

Forskning

Hammer 2013. M269 Diversity in Europe og Hammer 2015: R1b and the People of Europe viser hvor ung R1b må være i europeisk perspektiv.

Balaresque 2010 viser hvordan R1b har spredt seg østfra og vestover til hele Europa i neolittisk tid, med jordbruket.

Myres 2010 viser at det mest sannsynlige opphav for R1b er i Vest-Asia. R1b-M269 er en ganske ung undergruppe av R1b, og må ha bredt seg østfra og utover i Europa i bronsealderen. Utbredelsen i Vest-Europa er preget av grunnleggereffekten, der svært mange av dagens vesteuropeere er direkte etterkommere i ren farslinje av én mann som levde for noen tusen år siden. Studer gjerne kartene (se lenken) over utbredelsen av de forskjellige undergruppene.

Cruciani 2010 har undersøkt R-M269 og to av undergruppene: U106 har en frekvenstopp i Nord-Europa, mens U152 er mest vanlig i Nord-Italia og Frankrike.

Comments are closed.