E Y-haplogruppe

Y-Haplogruppe E1b

E1b oppsto kanskje i Øst-Afrika for mer enn 20 000 år siden. Den er vanlig i Sør-Europa og fins i Europa hovedsaklig på Balkan, i Hellas, deler av Italia, Iberia-halvøya og blant Ashkenazim-jøder.

I Norge

E1b er svært sjelden i Norge, og det er grunn til å tro at mindre enn 1 promille av norske menn tilhører denne gruppa. Foreløpig er den funnet i Hordaland, Romsdal, Nord-Trøndelag, Akershus, Buskerud og Hedmark. Det er undergruppen E-V13 som er funnet her.

Haplogroup-E-V13 Eupedia 2013

Historiske og kjente personer

Den mest kjente mann tilhørende E1b1 er Nelson Mandela, som er E1b1a. Hans landsmann og Nobelprisvinner Desmond Tutu er E1b1a1g. Både brødrene Wright, Albert Einstein og Adolf Hitler tilhørte E1b1b1. Napoleon Bonaparte tilhørte E1b1b1c1, E-M34.

Haplotre for E i Norgesprosjektet

Comments are closed.