K mt-haplogruppe

mt-haplogruppe K er en undergruppe av U8. Den har utbredelse i Europa, Asia og Nord-Afrika. I likhet med mange andre haplogrupper har den trolig oppstått i Midt-Østen, og kan være rundt 12 000 år gammel. Rundt 6 % av europeere tilhører K, men med mye høyere hyppighet i Syria, Libanon, Palestina, Kurdistan og blant Ashkenazi-jøder (32 %, undergruppe K1a1b1a).

I Europa er den vanligere i nord, sør og øst.

mtDNA-K-map Eupedia 2013

I Norge

K er altså vanligere i Norge enn i det vestlige Europa og ca 5-8 % av alle nordmenn tilhører denne gruppen.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har av mtDNA K er fra Tell Ramad, Syria datert til 6000-5750 f Kr (Fernández 2005), og fra Tyskland, fra 5500 f Kr (Haak 2008). K er også funnet på Gotland, Sverige datert til 2800-2000 f Kr (Malmström 2009).

Det mest kjente medlemmet av mt-haplogruppe K er nok 5000 år gamle Ötzi funnet i en isbre i Alpene.

Forskning

Behar (2006) har forsket på Ashkenazi-jøders morslinjer, der K er svært vanlig.

mtDNA K-prosjektet på FTDNA har også flere lenker til informasjon.

Project member Vincent Vizachero has created a map showing the frequency of K in Europe from data in the Richards 2000 and Helgason 2001 papers.

K mt-haplogroup project member Vincent Vizachero has created a map showing the frequency of K in Europe from data in the Richards 2000 and Helgason 2001 papers.

k mtdna smgf

Kart over mtDNA K utarbeidet av Sorenson Molecular Genealogy Foundation SMGF.

 

Comments are closed.