Praktisk hjelp trinn for trinn

Er det informasjon du etterlyser som bør være på denne siden, send oss en melding!

Se også “Viktige menyer på FTDNA” med oversikter.

Noen av illustrasjonene på denne siden er fra eldre versjon av FTDNAs nettside.

Bestille ny test

Om du ikke har testet eller skal teste en person som ikke er testet før, så bestill via Norgesprosjektet her. Det er vanligvis et større utvalg av testtyper (analyser), og rabatt på Y-tester med kombinasjoner, om man bestiller via et prosjekt. Vi ønsker ha alle norske testere med i Norgesprosjektet, selv om man har fars- eller morslinjer som går ut av Norge. Hver person som skal testes får sin konto med eget kitnummer.

 

Oppgradere test

Dersom du ønsker utvide analysen for en person som allerede har sendt inn test, så oppgraderer man den eksisterende testen til flere analyser, med samme kitnummer som før. Da må man logge inn på den personen for å bestille mer, og klikk på “Upgrade” for å finne mulige tester.

FTDNA upgrade

Da trenger man normalt ikke sende inn nye testrør, og resultatene blir tilgjengelige via den kontoen man har fra før – samme kitnummer.

Ved flere slike trinnvise oppgraderinger hender det DNA-materialet blir oppbrukt; i så fall sender FTDNA ut et nytt testsett kostnadsfritt.

 

Bestille test for en annen

Det er ingenting i veien for å bestille tester for andre. Mange vil etter hvert teste flere i slekten, og kunne administrere disse testene.

 • Fyll ut navn eller initialer på den som skal testes under navn
 • Legg til ditt eget navn som c/o f eks under etternavn
 • Legg inn din egen epostadresse som primær
 • Legg inn epost til den som skal testes som “additional” dersom han/hun er interessert i å følge med på resultater
 • Legg inn kontaktdata for den som styrer testen under “Kit manager” også

Betal som vanlig, og ta vare på epostbekreftelsen med passord. Send kopi av dette til den som skal testes, dersom han eller hun er interessert i å følge med.

 

Glemt innlogging

Det fins mulighet for å få tilsendt kitnummer og passord ved å oppgi epostadressen brukt til bestillingen her.

 

Sende inn prøven til laboratoriet

Fra Norge er det bare å sende inn den brune svarkonvolutten med prøverørene med helt vanlig A-post. Fyll ut tolldeklarasjon, der verdi settes til 1 $, og informasjon om innhold “genealogy test”.

 

Hvilken test velger jeg?

Les mer her om hva vi anbefaler

Utføre skrapeprøve

I testsettet fins følgende:

 • to (eller tre) testpinner og små prøverør, merket med kitnummer
 • en blank plastpose merket med kitnummer
 • et grønt skjema for underskrift
 • en brun returkonvolutt med adressen til laboratoriet
 • eventuelle informasjonsskriv

Slik gjør du det:

 1. Prøvetakingen bør skje når det er minst en time siden forrige måltid, eller inntak av varm drikke. Morgenen før mat, drikke og tannpuss er et bra tidspunkt.
 2. Kontroller at ID-nummeret på røret, ”Release Form”1 og den blanke plastposen er det samme.
 3. Med rene hender åpnes den blanke plastposen uten å skade skrapepinnen. Behold plastposen med ID-nummeret så du kan legge inn rørene etter at du har tatt prøven.
 4. Bruk en av kinnskraperne, børst eller skrap med litt makt på innsiden av kinnet flere ganger (ca 60 sek). En god skraping produserer en god prøve. En svak skraping vil produsere mindre DNA og kan forsinke resultatet.
 5. Ta ut det lille prøverøret med ditt ID-nummer. Skru av lokket og trykk forsiktig på toppen av skrapepinnen slik at selve skraperen faller ned i væsken i røret. (Vennligst ikke skyv skraperen ned i bunnen av røret, da er den vanskelig å få ut.)
 6. Ta bort skrapepinnen slik at selve skraperen blir igjen i røret. Skru lokket på hardt slik at kvaliteten av prøven holder seg. Røret med skraperen må oppbevares ved romtemperatur. Det er imidlertid ikke noe problem med å sende prøven med normal post, sommer eller vinter.
 7. Gjenta stegene 4 til 6 med det andre prøvesettet (skrapepinne og rør) på den andre siden/kinnet. Det kan godt gå noen timer mellom de to skrapingene.
 8. Legg rørene i plast posen med ditt ID nummer. Legg plastposen og ”release”-skjemaet (grønt) i den adresserte returkonvolutten (brun) og send den tilbake til FTDNA med vanlig post. (Informasjonsarkene sendes ikke inn.)

 

Føring av navn

Vi er avhengige av at folk fører opp så detaljerte opplysninger som mulig under “Most distant ancestors” (eldste kjente ane, i direkte fars- og morslinje).

Les om hvordan her: Føring av navn på FTDNA

Hvis feltet ikke inneholder nødvendige opplysninger blir ikke testen/kit kategorisert under haplogrupper.

Dersom ukjent linje, skriv f eks:

 • Adopted, no further info
 • M Hansen 1909-1965 OSL NO no info
 • Grandfather 1911-1981 NRL, no info
 • Mary Jones 1881-1960 CA, parents born in Norway

 

Redigere navn på testperson

Har du bestilt test på vegne av noen andre, eller ønsker å bytte person som skal testes? Det er bare å logge inn på testen med kitnummer og passord, og redigere:

Du kan legge til flere epostadresser under Contact Information, noe som anbefales dersom man administrerer tester for andre enn seg selv.

 

Resultatene er kommet – hva nå?

Når resultatene er ferdig analysert fra laboratoriet, mottar du en epost med varsel om dette. Da må du logge inn på din konto og finne ut mer

– her har vi samlet mange tips om hva du bør gjøre.

 

Begreper – ordforklaringer

Vi har en egen side med ordforklaringer, les mer, og si fra om det er noe du savner.

 

Åker og kolle t2

Comments are closed.