I1 Y-haplogruppe

Y-haplogruppe I1 er en undergruppe av I. Opphavet til Y-haplogruppe I er gammelt. Den regnes for å være den eldste kjente europeiske haplogruppen og var i Europa allerede i steinalderen med tidlige jeger- og sankerkulturer.

I er nesten utelukkende funnet i Europa. En undergruppe av I2 er vanligst i Balkan-området, mens I1 stort sett fins i Skandinavia, Finland og nordlige deler av Tyskland og Nederland. (Se kart fra Eupedia.)

Undergruppen I1 er estimert til å ha oppstått for rundt 3500-4000 år siden av dr. Kenneth Nordtvedt. I Storbritannia fins I1 blant menn som har anglo-saksisk eller skandinavisk opphav. Nordtvedt estimerer at I1 oppsto i nærheten av Schleswig-Holstein.

Haplogroup_I1 Eupedia

I1 (I-M253) Eupedia

I Norge

I1 (I-M253) er den vanligste Y-haplogruppen i Norge, om omfatter rundt 35% av alle norske menn. Det ser ut til at den er vanligere på det sentrale østland enn andre steder. Dette er den eldste Y-haplogruppen i Norge.

I1-L22 regnes ofte for den “nordiske” typen og har noen undergrupper

I1-Z58 fins også i ganske stor utstrekning og har flere undergrupper

I1-CTS6364 fins også med noen sjeldnere undergrupper

I1-Z63 fins i større grad på de britiske øyer og det europeiske kontinentet

Les mer om grenene på Eupedia

I1 SNPs tree

Arkeologisk DNA

Det er funnet flere prehistoriske I i Europa – mer info kommer!

Svenske forskere har analysert beinrester fra Birger Jarls grav, og disse tilhører Y-haplogruppe I1.

Historiske og berømte menn som tilhører I1

Den russiske forfatteren Lev Tolstoj tilhørte I1. Flere fins på denne listen.

Forskning

ISOGGs Y-tre viser undergruppene av I. Dette oppdateres stadig ettersom nye SNPs oppdages og kan definere undergrupper.

Det store Y-DNA I1-prosjektet på FTDNA har mye informasjon, og om man har testet der anbefales medlemsskap. Det fins også flere prosjekter for undergruppene når man har funnet ut hvilken gren (subclade) man tilhører.

Balanovsky 2008 utarbeidet flere kart over spredningen av Y-haplogrupper i Europa.

Comments are closed.