Føring av navn på FTDNA

Det er tre viktige steg å fullføre i føring av navn på FTDNA-kontoen. Det kan godt gjøres før resultatene kommer fra laboratoriet.

 1. Last opp en GEDCOM eller legge inn aner direkte på myFamilyTree
 2. Most Distant Ancestor (eldste kjente ane) – Ancestral Locations (sted for aner)
 3. Surnames (etternavn)

Punkt 2 og 3 fins under fliken kalt Genealogy på FTDNA-kontoen. Den finner du ved å klikke på ditt eget navn, og Account Settings. Der finner du Genealogy < Earliest Known Ancestors.

Prosjektadministratorene kan hjelpe til med å fylle i informasjonen hvis du gi Advanced tilgang.

Last opp GEDCOM

Under “myFamilyTree” på din FTDNA-konto, så kan du laste opp slektstreet ditt som du har laget i et slektsprogram. Filformatet for å flytte informasjon heter GEDCOM.

Se våre sider for hvordan lage GEDCOM om du ikke allerede har gjort det.

I slektstreet og dermed GEDCOM-filen bør du ha med komplette navn (fornavn/døpenavn, patronym, (tidligst kjente) gårdsnavn, dato/år for født og død, (tidligst kjente) stedsnavn/prestegjeld, fylke og gjerne land.

myFamilyTree

En GEDCOM er synlig for:

 • Alle dine treff
 • Prosjektadministratorer der du er medlem

 

Most Distant Ancestors – eldste kjente ane

Det ideelle formatet for “Most Distant Ancestor”-informasjon for norske direkte fars- og morslinjer: Vi trenger fullt navn: fornavn, patronym og gårdsnavn/slektsnavn, fødselsår og sted/fylke. Om dette ikke blir lagt inn, så kommer det heller ikke fram i de offentlige resultatlistene for Y-DNA og mtDNA i prosjektet, som dermed blir lite informative, og ikke til nytte for slektsforskere og de man har treff med.

Format

Se eksempler under, og ikke bruk det formatet som ligger som eksempel under navnefeltet på FTDNA.

Feltet har svært begrenset størrelse – 50 tegn eller anslag – så det er nødvendig med en del forkortelser, som Nilsd i stedet for Nilsdotter. I dette feltet for eldste aner skal vi også bruke kodene på tre bokstaver for fylker: Se liste over forkortelser for fylkene.

Ikke sløs plass på komma, “omtrent”, “født” eller andre unødvendige ord. Før opp årstall for født-død med bindestrek mellom slik 1745-1829 – evetuelt bare fødselsår b1745 om bare det fins, eller bare dødsår d 1829 om fødselsår ikke er kjent.

Personvern: Bare navn på most distant ancestor synes i listene, ikke ditt eget navn.

Direct Paternal – direkte farslinje

Eldste kjente ane i direkte farslinje er din farfars farfars far, så langt tilbake du kjenner. Vi trenger data for det eldste sikre leddet du kjenner til i linjen. Bruk tidligst kjente navn og sted.

Eksempler fra den offentlige resultatlisten:

 • Hallvard Persson Alme c 1691-1757 Åmot HED
 • Tore Trondsson Tynnøl b 1530 Lesja OPL
 • Jon Knutsson Årset b 1664 Geiranger MRO

For svenske aner skriver man länsbokstav i parantes:

 • Per Larsson ab 1693-1761 Tidaholm (O)

Informasjonen i dette feltet er synlig for:

 • Alle dine treff
 • Prosjektadministratorer for dine prosjekter
 • Alle, gjennom listen over Y-DNA resultater for prosjektene

Direct Maternal – direkte morslinje

Eldste kjente ane i direkte morslinje er alltid en kvinne – din mormors mormors mor, så langt tilbake du kjenner, gjennom rene kvinneledd. Vi trenger data for det eldste sikre leddet du kjenner til i linjen. Bruk tidligst kjente navn og sted.

Eksempler fra den offentlige resultatlisten:

 • Anna Roarsdt Totland b c 1660 Moster HRD
 • Tora Jakobsdotter Kvåle b c 1660 Skjåk OPL
 • Anne Knutsdt Holt c 1690-1763 Stordal MRO

For svenske aner skriver man länsbokstav i parantes:

 • Maja Toresdotter b 1784 Gläborg Foss (O)

Informasjonen i dette feltet er synlig for:

 • Alle dine treff
 • Prosjektadministratorer for dine prosjekter
 • Alle, gjennom listen over mtDNA resultater for prosjektene

 

Ancestral Locations – kart

Like under navnefeltet, på den samme siden, så blir du bedt om å plotte inn stedene på kart, for disse eldste kjente anene i rett linje. Følg instruksjonene og få om nødvendig hjelp fra prosjektadministratorer.

Ancestral Location er synlig via kartfunksjonen under den offentlige prosjektsiden.

 

Surnames – etternavnsliste

For norske etternavn er det helt vesentlig at man legger inn Gårdsnavn og ingen patronymikon i denne listen. Har du ekte nedarvede slektsnavn i familien legges de også inn her. Les siden om Norsk navneskikk for å lære om forskjellene dersom du er usikker på hva som er hva.

Når du laster opp en GEDCOM vil alle navn ført i etternavnsfelt automatisk bli lagt til som “Surname” i listen her.

Gå derfor gjennom “Surnames”-listen etter at GEDCOM er lastet opp for å slette eventuelle patronymer fra listen over etternavn.

Surnames edit delete

 

Rediger navnene for å fylle ut sted, fylke og land. Dette er særlig viktig for navn som er vanlige flere steder i landet.
Surnames edit place

Informasjonen i “surnames”-listen er synlig for:

 • dine Family Finder-treff

Les også:

Comments are closed.