mtDNA Haplogrupper

Hvem er din stammor?

Om man følger den rene (direkte) morslinjen bakover, i kun kvinneledd, så langt tilbake man kan tenke seg, så nedstammer man fra en stammor.

Dersom man følger morslinjen bakover for alle nålevende mennesker, så kommer man fram til den Mitokondrielle Eva. Det er betegnelsen på den kvinne alle nålevende har som felles stammor, når vi bare går langt nok tilbake, og beregninger viser at hun levde for omkring 200 000 år siden i Afrika. Alle mt-haplogruppene i dag nedstammer fra denne kvinnen.

Les om mtDNA generelt på hovedsiden

Haplogruppe, stammor og forgreininger

Tilfeldige endringer i arvestoffet (DNA) kalles mutasjoner. Dersom en kvinnes mtDNA har fått en ny mutasjon, vil hennes barn arve denne, og hun danner en ny forgreining i mtDNA-treet, som hennes søstre ikke har. mtDNA kan derfor sorteres i forskjellige hovedgrupper basert på hvilke mutasjoner (forgreininger) som har skjedd siden “mitokondrie-Eva”.

I Europa fins i hovedsak 12 forskjellige slike mt-grupper, som kalles haplogrupper. Man kan også godt kalle disse “stammødregrupper” siden de viser hvilken av de mulige stammødre vi nedstammer fra, i direkte morslinje, og i titusenårsperspektiv.

Haplogruppene har bokstavnavn, og undergruppene har navn med annenhver bokstav og tall for å vise forgreiningene.

mt-haplogrupper med bokstavnavn – fargene gjenspeiler sorteringen i NorwayDNAs resultatliste

Hvordan finner man ut haplogruppe?

Først må hele mitokondriet analyseres gjennom en mtDNA-test, fullsekvens. Det betyr at hele mtDNA på 16569 basepar analyseres.

Alle punktene sammenlignes så med en referansesekvens, RCRS (rekonstruert opprinnelig mtDNA fra “mt-Eva”) eller CRS “Cambridge Reference Sequence” (den første fullsekvens mtDNA-testen som ble gjort) og man teller alle mutasjoner – forskjeller fra referansen.De tallene som står under “Results” – resultat – er listen over forskjeller fra referansen.

Inndelingen i haplogrupper gjøres på bakgrunn av hvilke mutasjoner som fins på resultatlisten. En full oversikt over mt-haplogruppenes trestruktur og definerende mutasjoner (SNPs) fins hos Phylotree.org.

For å finne haplogruppe med eksakt undergruppe kreves altså en fullsekvenstest, mtDNA Full. Med den enklere lille HVR-testen (en del av mtDNA, kalt “mtPlus”) finner man vanligvis bare ut hovedgruppe, ikke detaljert undergruppe.

Evas sju døtre

Bryan Sykes kom i 2001 med boken Evas sju døtre som beskrev forskningen fram til da, med oppdagelsen av de syv “klanmødre” som er stammødre til europeerne. Siden den gang er det gjort mye forskning, gruppene noe omdefinert og nye er oppdaget, og i Europa fins minst tolv forskjellige slike haplogrupper. Tidsestimatene Sykes gjorde er kraftig revidert. Boken er interessant som bakgrunn for oppdagelsene som er gjort.

mtDNA Haplogrupper i Norge

For å se hvilke haplogrupper og undergrupper som fins i Norge, se vår mt-resultatliste. Der står navn og steder for eldste kjente ane i rett morslinje for de som er testet, og vi får inntrykk av hvor i Norge de forskjellige gruppene fins. Norgesprosjektet ønsker at mange flere med norsk morslinje tester seg, slik at vi får flere på listen og mer kunnskap om mt i Norge.

Her en liten oversikt, følg lenkene for å lese mer om hver enkelt.

 • U5 – den eldste gruppen dominerende i Europa i steinalderen, inndelt i U5a og U5b
 • U4 – funnet i Europa fra steinalderen
 • H – den vanligste i Europa, ca 50 %, med over hundre undergrupper, spredt utover i Europa med jordbruket
 • HV – “modergruppen” for H og V
 • V – omkring 4 % av alle nordmenn, større hyppighet blant samiske linjer
 • T – omkring 10 % av nordmenn, spredt utover i Europa med jordbruket, to tredeler tilhører T2, resten T1
 • J – oppsto i Midt-Østen og ble spredt utover i Europa med jordbruket
 • K – opprinnelig en undergruppe av U8, som spredte seg utover i Europa med jordbruket
 • I – vanligere i Norden fram til vikingtiden
 • W – søstergruppe av I og X
 • X – søstergruppe av I og W
 • Z – uvanlig, men fins i små konsentrasjoner enkelte steder i landet
 • N – sjelden
 • M – sjelden i Europa, men vanlig i Asia
 • G – sjelden i Europa, men fins i lav utstrekning i Østen, bl a Japan, Korea og Kina
 • C – hittil ikke funnet i Norge

mtFull uten definert undergruppe?

Dersom du etter en fullsekvenstest mtFull (FMS) fremdeles «bare» er H, T2 osv, og ikke har fått en detaljert undergruppe, er dette sannsynligvis fordi den ikke er definert ennå, og ikke navngitt av forskerne. Vurder da å donere mt-sekvensen din til forskerne slik at den blir med i neste runde av navngivingen.

Mutasjoner

Hvilke mutasjoner (tallverdier) du selv har, finner du når du klikker på “results” (se den gule ringen på illustrasjonen) når du er innlogget på din FTDNA-konto.

Treff (rød) og resultat (gul)

Klikk på Results på FTDNA-kontoen din om du er testet (logg inn med kitnummer), for å finne mutasjonene som definerer din haplogruppe

I praksis viser det seg at man ikke trenger forstå disse tallene selv. Systemet til FTDNA plasserer deg automatisk i den undergruppen du tilhører, så langt de selv har oppdatert treet. I haplogruppeprosjektene kan administratorene ofte identifisere ytterligere forgreining, hvis du åpner opp “Coding Region” til å være synlig for prosjektadmins. Prosjektadministratorene kan følge den til enhver tid siste utgave av Phylotree, mens FTDNA oppdaterer til siste utgave omtrent annenhvert år.

mtDNA-haplogruppeprosjekter

Geografisk utbredelse av en haplogruppe får man best inntrykk av gjennom resultatlistene i de store haplogruppeprosjektene.

Her er en liste over prosjekter for de fleste mt-haplogrupper i Norge. Vi anbefaler sterkt at du melder deg inn i prosjektet for nettopp din gruppe:

Det fins flere enn disse. Om ikke din gruppe er på listen, se under Projects > Join > MT Haplogroup projects når du er innlogget på din konto.

 

 

Vandringsruter og spredning fra mitokondrie-Eva og til de gruppene vi har i dag:

FTDNAs kart over vandringsrutene for mt-linjer

FTDNAs kart over vandringsrutene for mt-linjer

 

Comments are closed.