V mt-haplogruppe

mt-haplogruppe V fins hos omkring 4 % av den europeiske befolkning. Den er en dattergruppe av HV, og antas å ha oppstått under forrige istid på Iberiahalvøya, for ca 12-15 000 år siden. Den er svært vanlig blant baskere.

Eupedia har oversikt og informasjon på engelsk.

I Norge

Her i landet er V svært vanlig blant samer, og omfatter nesten 40 %. Den fins også i resten av befolkningen, men i sjeldnere utstrekning.

V-prosjektet

Dersom du har testet mtDNA og tilhører V eller en av undergruppene, så meld deg inn i V-prosjektet. Deler av resultatlisten er offentlig og kan sees her.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn av V er fra Portugal og dateres til rundt 5000 f.Kr. (Chandler 2005). V er også funnet i utgravninger på Gotland, datert til rundt 2800 f.Kr. (Malmström 2009).

Historiske og berømte personer som tilhører V

Benjamin Franklin og den irske rockeartisten Bono tilhører begge mt-haplogruppe V. Mer informasjon på Wikipedia.

Forskning

Mye av forskningen på mt-haplogruppe V har fokusert på baskerne.

Torroni et al. 2001. “A Signal, from Human mtDNA, of Postglacial Recolonization in Europe.” American Journal of Genetics.

Alzualde et al. 2005. “Temporal Mitochondrial DNA Variation in the Basque Country: Influence of Post-Neolithic Events.” Annals of Human Genetics.

Comments are closed.