U5 mt-haplogruppe

mt-haplogruppe U5 regnes som den eldste haplogruppen i Europa. Denne har oppstått her for mellom 37 000 og 55 000 år siden (Soares 2010), og var helt dominerende på det europeiske kontinent i før-neolittisk tid, altså før jordbruket kom til Europa.

Utbredelsen i dag spenner over store geografiske områder, fra samer på nordkalotten til nordafrikanske berbere.

Haplogruppe U inneholder en mengde undergrupper, hver definert av forskjellige mutasjoner. Phylotree har en oversikt her som oppdateres innimellom (van Oven).

U5 er delt i to hovedgrupper, U5a og U5b, og disse splittet lag for rundt 27 000 år siden (Malyarchuk 2010).

mtDNA-U5-map Eupedia 2013

I Norge

Rundt 10 % av dagens nordmenn tilhører U5. Blant folk med samisk opphav er tallet opp i rundt 40 %. Mange av disse er i en egen undergruppe med bl a mutasjon i 16144, se under.

Arkeologisk DNA

Det er funnet svært mange eksempler på arkeologisk U5, som viser at denne mt-haplogruppen var den dominerende blant de tidlige jakt- og fangstfolkeslag i Europa før jordbruksrevolusjonen.

I Russland er det funnet U datert til 30 000 år f Kr. (Krause 2010). Der er det også funnet U5a1 datert til 8000-7000 f.Kr. (Bramanti 2009). I Falkensteinergrotten i Tyskland har man funnet U5b2 datert til 7200 f.Kr. (Bramanti 2009).

Forskning

Malyarchuk (2010) har studert alder og opprinnelse for U5-gruppene. “The Peopling of Europe from the Mitochondrial Haplogroup U5 Perspecitve.” PLoS ONE 5 (4).

Gail Tonnessen, adminstrator for FTDNAs U5-prosjekt, har laget en grundig oversikt over alder og utbredelse for de fleste grener av U5.

Samisk U5

Det fins en undergruppe av U5 som man ofte forbinder med samisk opphav. Den heter U5b1b1a, og har en mutasjon på 16144 som et kjennetegn. Denne fins også spredt over store deler av østlige Europa, og utbredelsen kan kanskje ha sammenheng med de finsk-ugriske språk. Det er gjort flere studier av samisk U5 som har søstergrupper både blant berbere i Nord-Afrika og i flere russiske regioner.

Achilli et al. 2005. “Saami and Berbers – An Unexpected Mitochondrial DNA Link.” American Journal of Genetics.

Ingman og Gyllensten. 2006. “A Recent Genetic Link between the Sami and the Volga-Ural Region of Russia.” European Journal of Genetics. 2007.

Tambets et al. 2004. “The Western and Eastern Roots of the Saami – the Story of Genetic “Outliers” told by Mitochondrial DNA and Y-Chromosomes.” I American Journal of Human Genetics. April 2004.

Comments are closed.