Population Finder

MyOrigins

Denne delfunksjonen for Family Finder ser på etnisk opphav, og ble lansert sommeren 2014. Den erstatter den gamle Population Finder.

Les om MyOrigins her.

Population Finder

Population Finder er den tidligere funksjonen i Family Finder for etnisk opphav. Fra sommeren 2014 er det MyOrigins som gjelder. Den sammenligner ca 295 000 av de totalt 700 000 analyserte SNPs med resultater fra forskning på etninske grupper hvor samme type analyse av autosomer er brukt. Så finner den den eller de gruppene blant referansegruppene som man er mest lik.

Foreløpig er denne delen av testen i beta-versjon, prøveversjon, fordi det fins få slike referansegrupper og ikke nok forskning til å gi mer nøyaktige resultater.

I tillegg er det slik at de europeiske folkeslag gjennom tidene har vandret, blitt blandet og i utgangspunktet har hatt samme opphav, så man kan sannsynligvis aldri skille detaljert mellom mindre geografiske områder.

De viktigste referansegruppene så langt:

Orkney: fra Orkney der befolkningen består av ca 50/50 britisk-keltiske folk og norrøn vikingbosetning. Dette sier altså at man er ganske typisk nordvest-Europeisk.

Finsk-Russisk: Finnene er genetisk lettere å skille fra de skandinaviske folk. Finsk-russisk/nordøsteuropeisk er mer typisk for svensker og nordmenn fra de østligste delene av landet.

Eksempler

Typisk vestlending: 100 % “Orcadian”, dvs man matcher referansegruppen fra Orkney med keltisk og norrønt opphav.

Pop Finder norsk vest

Typisk østlending med finske aner:

Pop Finder norsk øst

Nordnorsk med samisk opphav

FF Pop Finder nordnorsk

Europeisk med nordafrikansk/midtøsten/arabisk/jødisk opphav

Pop Finder Eur Afr

Siden er fremdeles under utarbeidelse.

Les mer (på engelsk) på FTDNAs FAQ-sider her.

 

Comments are closed.