Hvem bør jeg teste?

Heldigvis får flere og flere innen slektsforskning øynene opp for hvilken verdifull kilde DNA-testing er. Nå man skal sette seg inn i DNA som metode kommer også spørsmålet:

Hvem er det viktigst å teste?

Alle i slekten din eller de du kjenner som er siste nålevende etterkommere i en ren manns- eller kvinnelinje bør man sikre DNA fra, ved å teste henholdsvis Y-DNA og mtDNA.

Viktigst er de eldste – fire tester fra dine fire besteforeldre forteller mye mer enn en test for deg selv. Gå gjennom slekten og hvem som er aktuelle og tilgjengelige, og hvilke rene fars- og morslinjer de representerer.

Ideelt bør alle nålevende Y-DNA og mtDNA-linjer i landet testes for å bli dokumentert.

Resultatlister for disse testene ligger tilgjengelig for norske slektsforskere på Norgesprosjektet DNAs lister, med opplysninger om eldste kjente ane i den direkte linje som er testet:

Y-DNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte farslinjer (agnatiske linjer), tilbake til samme felles stamfar, se liste over Y-resultater

mtDNA brukes for å kartlegge og verifisere direkte morslinjer, tilbake til samme felles stammor, se liste over mt-resultater

Kjønn på den som testes:

Det lønner det seg som oftest å sende inn test (prøvemateriale) av menn, siden bare menn har Y-DNA – det gjelder dersom vi snakker om samme generasjon, søskenflokk. Kombitester er ofte billigere enn å teste to forskjellige personer; sjekk prislisten.

  • Y-DNA for direkte farslinje kan bare testes av menn (Y37 som minimum)
  • mtDNA for direkte morslinje kan testes av alle (mtFull)
  • autosomalt DNA (Family Finder) for nærere slekt i alle linjer kan testes av alle

Er du kvinne har du ikke Y-kromosom å teste, men din far og bror har det, og representerer din direkte farslinje. Send inn prøvemateriale fra en av dem om du kan.

Som kvinne kan ditt eget mtDNA analyseres. Din bror, morbror og sønn vil også representere din direkte morslinje og ha eksakt samme mtDNA som deg selv. Disse er vanligvis bedre valg som kandidater å sende inn prøvemateriale fra, siden dere da har mulighet til også å velge få en Y-DNA-analyse på materialet samtidig eller senere.

Tenk gjennom hvilke mulige test-kandidater du har i din slekt, og hvilke linjer en test fra dem vil representere:

Kandidater Y-DNA

Kandidater mtDNA

Kandidater Y og mt

Les på siden Praktisk hjelp om:

  • hvordan du administrerer tester for andre
  • hvordan du oppgraderer analysen for eksisterende innsendt prøvemateriale

Trenger du veiledning?

Har du en slektshistorisk utfordring som du lurer på kan testes med DNA for å bekrefte eller avkrefte? Er du usikker på hvem du skal be om prøvemateriale for analyse?

Administratorene i Norgesprosjektet kan kontaktes på epost med konkrete problemstillinger.

Det hjelper om du kan beskrive situasjonen så eksakt som mulig:

  • hvilke nålevende personer som er tilgjengelig for testing
  • hvilken relasjon de har til anelinjen det er snakk om, med detaljer om manns- og kvinneledd

Husk at komplekse anelinjer via kombinasjoner av manns- og kvinneledd er vanskelige å teste utover 4-5 generasjoner bak til felles ane. Det er en fordel å spore opp alle direkte-linje etterkommere for mulig testing: alle i ren mannslinje dersom det gjelder en mannlig ane, og alle i ren kvinnelinje dersom det gjelder en kvinnelig ane

 

Comments are closed.