Y-DNA-testing for å kontrollere slektsgranskingen

Det er mange som fremdeles tror at DNA-testing kun handler om antropologi og opphav i tusenårsperspektiv, og som i sin slektsgransking kun forholder seg til tradisjonelle skriftlige kilder. Y-DNA-testing er derimot en nøyaktig og uvurderlig kilde i slektsforskning, og mer pålitelig og “primær” enn de historiske primærkildene. Om vi vil være seriøse slektsforskere kan vi ikke se bort fra dette nye verktøyet.

Les Trond Bækkevolds artikkel “Når ikke alt er som man tror … “ om hvordan han avslørte at oppført far for oldefaren var feil, og hvordan systematisk testing kunne vise hvem som var rett tippoldefar.

 

from FTDNA

from FTDNA

Comments are closed.