Endelig på norsk! “Slektsforskning med DNA”

NIDNA har en stund sett på mulighetene for å utgi en egen fagbok om bruk av DNA på norsk, med norske eksempler og faguttrykk, som både kan brukes av de som er helt ukjente med temaet og de som har jobbet med DNA en stund. Men dette har kun vært på planleggingsstadiet og uten store ressurser var det ikke mulig å få satt i gang. Men nå har Slektshistorisk forlag fått oversatt Peter Sjölunds bok. Den er oversatt av Rune Nedrud og David Widerberg Howden med flere nye norske eksempler og utvidet kapittel om praktisk bruk av testene og bla. personvern. Boka har i Sverige vært en stor suksess og er nå inne i sitt 8. opplag og den norske utgaven kan bestilles i slektsbutikken.

Comments are closed.