Engelsk versjon av nettsidene

Nettsidene til Norgesprosjektet DNA er i utgangspunktet på norsk, for å dekke behovet for informasjon om DNA-testing for slekt på norsk. Nesten alt eksisterende stoff om DNA på internett er allerede på engelsk.

Vi planlegger likevel å oversette de viktigste sidene til engelsk også og publisere dem parallelt, og om noen vil melde seg til å hjelpe til er det bare å ta kontakt på info@norwaydna.no

Comments are closed.