Y-DNA-testing for å kontrollere slektsgranskingen

Det er mange som fremdeles tror at DNA-testing kun handler om antropologi og opphav i tusenårsperspektiv, og som i sin slektsgransking kun forholder seg til tradisjonelle skriftlige kilder. Y-DNA-testing er derimot en nøyaktig og uvurderlig kilde i slektsforskning, og mer pålitelig og “primær” enn de historiske primærkildene. Om vi vil være seriøse slektsforskere kan vi ikke se bort fra dette nye verktøyet. Les Trond Bækkevolds artikkel “Når ikke alt er som man tror … “…

Engelsk versjon av nettsidene

Nettsidene til Norgesprosjektet DNA er i utgangspunktet på norsk, for å dekke behovet for informasjon om DNA-testing for slekt på norsk. Nesten alt eksisterende stoff om DNA på internett er allerede på engelsk. Vi planlegger likevel å oversette de viktigste sidene til engelsk også og publisere dem parallelt, og om noen vil melde seg til å hjelpe til er det bare å ta kontakt på info@norwaydna.no